0,00 € s DPH

Zmluvy:

A. Zverejňovanie zmlúv podľa novely Info zákona č. 382/2011 info zákona, viažúcich sa na finančné prostriedky pochádzajúce z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Rača. 

Dátum

Názov zmluvy                                                                                        

Zmluvný partner  Suma           
27.01.12 ZoRS - Račištorfský bál 2012 Mestská časť Ba - Rača  1200,00 €
07.03.12 ZoS o zab. med. služieb na úz. MČ Ba - Rača Mestská časť Ba - Rača uznesenie MZ
07.03.12

ZoPS reg.tv. vysielania

Viva studio s.r.o. 21648,00 €
07.03.12 Z o postúp. práv a povinn. obj. v zmluve o dielo Račiansky výber Mestská časť Ba - Rača  -
10.10.12 Zmluva o spolupráci pri propagácii Mestská časť Ba - Rača  -
29.01.13 Dohoda o zrušení zmluvy o poskytnutí služieb v oblasti region. televízneho vysielania zo dňa 01.03.2012 Viva studio, s.r.o.  -
26.02.13    Dodatok č.1 k dohode o zrušení zmluvy o poskytnutí služieb v oblasti regionálnehotelevízneho vysielania zo dňa 01.03.2012 Viva studio, s.r.o.  -
27.02.13 Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí služieb v oblasti regionálneho televízneho vysielania zo dňa 01.03.2012 Viva studio, s.r.o.        16 077,6 €
27.02.13 Zapožičanie riadiacej jednotky miestneho rozhlasu pre potreby mestskej časti Mestská časť Ba - Rača  
26.03.13 Zmluva o dielo na výrobu a dodávku periodickej publikácie (časopisu) Račiansky výber Slovenská Grafia, a.s.  11 520,0 €
29.04.13 Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci pri zabezpečení mediálnych služieb na území mestskej časti Bratislava - Rača Mestská časť Ba - Rača     71499,696€
15.08.13 zmluva o nájme kamerového systému_MR a MČ Mestská časť Ba - Rača   -
16.10.13 Kúpna zmluva kamery 9 ks. Mestská časť Ba - Rača       324,00 €
25.11.13 Kupna zmluva kamera Pekná cesta  Mestská časť Ba - Rača  36,00 €
20.02.14 Dodatok č. 2 k zmluve o spolupráci č. 91/2012 pri zabezpečení mediálnych služieb na území mestskej časti Bratislava - Rača Mestská časť Ba - Rača  66 573,0 €
29.05.14 Zmluva o dielo na výrobu a dodávku periodickej publikácie (časopisu) Račiansky výber Slovenská Grafia a.s. 10 800,0 € 
2.3.2015 Dodatok č. 3 k zmluve o spolupráci č. 91/2012 pri zabezpečení mediálnych služieb na území mestskej časti Bratislava - Rača

Mestská časť Ba - Rača

 66 573,0 €
27.05.2015 Zmluva o dielo na výrobu a dodávku periodickej publikácie (časopisu)  Račiansky výber

Slovenská Grafia a.s.                        

23 880,00 €

02.09.2015 Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie Michal Rebro 400,00 €
14.10.2015 Zmluva o vytvorení umeleckého diela - film o Rači Miroslav Hájek              2 500,00 €
08.01.2016 Zmluva o vykone funkcie konateľa Monika Debnárová      
17.10.2016 Napaľovanie a potlač DVD k filmu  Andrej Babuliak 100,00 €
09.01.2017  Dodatok č. 5 k zmluve o finanovaní mediálnych služieb na území Rače Mestská časť Ba - Rača  64525,00 €
 19.4.2017 Zmluva o plnení vyhradených povinností - Račiansky výber NATUR - PACK, a.s. viď. zmluva 
 278/2016 Distribúcia Račianskeho výberu prostredníctvom Sl. pošty Slovenská pošta plnenie prieb. 
1.8.2017 Zmluva o dielo na tlač Račianskeho výberu / platná do 1.8.2019 Slovenská Grafia 19975,00 €
2.9.2017 fotopráce Zuzana Tomčalová 60,00 €
02.10.2017 Príkazná zmluva október-december 2017 Ing. Silvia Indrová 2 100 
30.10.2017 fotopráce Zuzana Tomčalová 20,00 €
30.11.2017 fotopráce Miroslav Hájek 100,00 € 
08.01.2018  Dodatok č. 6. k zmluve o financovaní mediálnych služieb na území Rače  Mestská časť Bratislava - Rača  43525,00 € 
30.1.2018 Fotopráce za Február 2018 Miroslav Hájek 40,00 €
27.2.2018 Dodatok k zmluve o plnení vyhradenýchpovinností - Račiansky výber NATUR-PACK, a.s. viď. zmluva
9.3.2018 Fotopráce za Marec 2018 Miroslav Hájek 100,00 €
30.4.2018 Fotopráce nepravidelných akcií v Apríl 2018 Miroslav Hájek 100,00 €
2.5.2018 Fotopráce nepravidelných akcií v mesiaci Máj 2018 Miroslav Hájek 180,00 €
30.6.2018 Fotopráce nepravidelných akcií v mesiaci Jún 2018 Miroslav Hájek 50,00 €
30.7.2018 Fotopráce nepravidelných akcií za mesiac August, September 2018 Miroslav Hájek 100,00 €
28.9.2018 Fotopráce nepravidelných akcií za mesiac Október a November 2018 Miroslav Hájek 330,00 €
28.2.2019 Dodatok č. 7. k zmluve o financovaní mediálnych služieb na území MČ Bratislava-Rača Mestská časť Bratislava - Rača 35962,00 €
29.03.2019 Dodatok č. 8 k zmluve o financovaní mediálnych služieb na území MČ Bratislava - Rača Mestská časť Bratislava - Rača 35607,00 €

B. Zverejňovanie informácií o uzavretí zmlúv, viažúcich sa na podnikateľské činnosti viď. zmluvaspoločnosti a jej aktivity, ktoré nie sú financované z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Rača.

Dátum Názov zmluvy                                                                                                                                Zmluvný partner                             Suma
30.03.12 Mandátna zmluva o poskytovaní účtovných služieb BL Accounting, s.r.o.  2628,00 €
12.09.12 Zmluva o prenájme informačných plôch č. 134/2012 PRE SENT, s.r.o.          135,60 €
24.10.12 Zmluva o poskytovaní právnych služieb Olexova Vasilisin .r.o.  4800,00 €
11.12.12 Zmluva o reklamnej spolupráci č.9/2012 CORA GEO, s.r.o.  600,00 €
11.12.12 Zmluva o reklamnej spolupráci č. 10/2012 CORA GEO, s.r.o.  240,00 €
17.07.13 Zmluva o dielo - Kamerový systém MČ Rača - I. etapa SISLA tech, s.r.o.  7152,05 €
31.07.13 Poistná zmluva č. 11410605 - poitenie majetku Union poisťovňa  112,26 €
08.08.13 Dodatok č.1 k poistnej zmluve č. 11410605 Union poisťovňa  24,40 €
12.09.13 Zmluva o dielo Plat4M Books 4862,40 €
09.01.14 Zmluva o poskytovaní služieb AVL TAX, k.s.  384,00 €
18.12.14 Dohoda o splátkovom kalendári Marek Matta 312,70 € 
20.3.2015

Dohoda o ukončení mandát.zmluvy zo dňa 30.03.2012 o poskyt.účt. služieb

BL Accounting, s.r.o.

 -
20.3.2015 Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa 7.1.2014

AVL TAX, k.s.

 3816,00 €
31.3.2015 Zmluva o poskytovaní účt. služieb  01/2015

acctasa s.r.o.

 3180,00 €
31.3.2015 Dodatok k Zmluve o poskyt. účt. služieb 01/2015 sprac. OU pre mzdy a pers acctasa s.r.o.
28.5.2015 Autorská zmluva kniha Tradičné račianske koláče a slané dobroty František Janata 500,00 €
12.6.2015 Príprava a zabezp. animátor. progra.a starostlivosť o deti v dennom tábore Jana Debnárová 570,00 €
15.6.2015 Revolvingová platobná karta Diners Club CS, s.r.o. 119,00 €
15.6.2015 Tlač knihy Tradičné račianske koláče a slané dobroty Neografia 2 611,45 €
3.7.2015 Zabezpečenie animátorskej programu a starostlivosť o deti v dennom tábore Natália Rosinská 270 €
3.7.2015 Zabezpečenie animátorskej programu a starostlivosť o deti v dennom tábore Norika Kristova 335,00 €
20.3.2015 Zabezpečenie grafických prác Ferko Trusina 90,00 €
15.7.2015 Zabezpečenie nákupu leteniek a ubyt. a za účelom výletu pre občanov Rače Pavol Kollarovič 490,00 €
2.9.2015 Vystúpenie hudobnej skupiny Funky Emotions - pódium Kaufland Ivan Korec 650,00 €
2.9.2015 Vystúpenie hudobnej skupiny Profoily  pódium Kaufland Ján Hyža 250,00 €
6.9.2015 Vystúpenie hudobnej skupiny Signature  pódium Kauflan Maroš Poláček 200,00 €
24.8.2015 Príprava Račianskeho Vinobrania Jiřina Perenyiová 590,00 €
31.8.2015 Zabezpečenie pomocných prác Vinobranie  Anton Ďurčo 260,00 €
31.8.2015 Zabezpečenie pomocných prác Vinobranie  Roman Miškolci 60,00 €
31.8.2015 Zabezpečenie pomocných prác Vinobranie  Oliver Dobiáš 90,00 €
22.8.2015 Zabezpečenie pomocných prác a propagácie  Liliana Papánková 380,00 €
31.8.2015 Pomocné práce - pódium Kaufland -  nám, A. Hlinku Tomáš Brodek 150,00 €
31.8.2015 Zabezpečenie pomocných prác Vinobranie  Petra Pažitná 90,00 €
31.8.2015 Zabezpečenie moderovania  - pódium Kaufland - nám, A. Hlinku Ján Polákovič 1000,00 €
31.8.2015 Zabezpečenie animácie -  pódium Kaufland -  nám, A. Hlinku Natália Rosinská 100,00 €
31.8.2015 Zabezpečenie animácie -  pódium Kaufland -  nám, A. Hlinku Norika Kristova 150,00 €
31.8.2015 Zabezpečenie stráženia  - pódium Kaufland -  nám, A. Hlinku Asen Cvetnov 140,00 €
10.9.2015 Poskytnutie služieb - predaj suvenírov Michaela Miklovičová 90,00 €
10.9.2015 Poskytnutie služieb - predaj suvenírov Barbora Šimkovičová 90,00 €
10.9.2015 Poskytnutie služieb - predaj suvenirov Kornélia Plachá 350,00 €
14.12.2015 Pripomienkovanie a fializácia zakladateľskej listiny Jozef Šuchta 200,00 €
2.12.2015 Kompletizácia materiálov na vyhotovenie web stránky suveniryraca.sk Ján Giro 960,00 €
11.4.2016  Organizácianpomocných prác - Račiansky polmaratón Marek Porvazník 150,00 €
11.4.2016 Sprostredkovanie a zabezpečenie reklamy Eva Hajdúchová 71,00 €
28.4.2016 Zabezpečenie predaja suvenírov - Hody 2016 Kornélia Plachá 180,00 €
28.4.2016 Zabezpečenie predaja suvenírov - Hody 2016 Jana Debnárová 90,00 €
28.4.2016 Zabezpečenie predaja suvenírov - Hody 2016 Norika Kristová 30,00 €
24.4.2016 Zabezpečenie pomocných prác - výves reklamných banerov  Anton Ďurčo 150,00 €
24.4.2016 Zabezpečenie pomocných prác - výlep plagátov Jaroslav Kušmír  40,00 €
7.4.2016 Vytvorenie web stránky, tvorba textu, dokumentov, eshop Lenka Zubčáková 900,00 €
11.7.2016 Zabezpečenie pomocných prác - vybavovanie objednávok pre klientov Norika Kristová 30,00 €
11.7.2016 Zabezpečenie pomocných prác - vybavovanie objednávok pre klientov Natália Rosinská 30,00 €
11.7.2016 Zabezpečenie pomocných prác - vybavovanie objednávok pre klientov Veronika Vranová 80,00 €
15.8.2016 Zabezpečovanie pomocných prác na Vinobraní Norika Kristová 145,00 €
5.9.2016 Zabezpečovanie pomocných prác - stráženie pódia Kaufland Asen Cvetanov 100,00 €
5.9.2016 Zabezpečenie pomocných prác - Račiansky chotár Boris Topčič 80,00 €
5.9.2016 Zabezpečovanie pomocných prác - Račiansky chotár Michaela Hanzelová 220,00 €
5.9.2016 Animačný program v stánku Kaufland  Natália Rosinská 50,00 €
5.9.2016 Moderovanie pódia Kaufland Ján Polakovič  800,00 €
5.9.2016 Pomocné práce pre pódium Kaufland Slavomír Veruzáb 150,00 €
5.9.2016 Pomocné práce pre pódium Kaufland  Tomáš Brodek 150,00 €
5.9.2016 Pomocné práce pre Račiansky chotár Uršula Mináriková 25,00 €
5.9.2016 Pomocné práce pre pódium Kaufland Veronika Vranová 150,00 €
5.9.2016 Animačný program v stánku Kaufland Viktória Gajdošová 25,00 €
2.9.2016 Vystúpenie skupiny Andrea Blahová  Andrea Blahová 150,00 €
2.9.2016 Vystúpenie skupiny Profily Ján Hyža 250,00 €
2.9.2016 Vystúpenie skupiny Signature Miroslav Poláček 200,00 €
2.9.2016 Vystúpenie skupiny Silent Trio Peter Bulík 550,00 €
5.9.2016 Predaj suvenírov počas Vinobrania  Kornélia Plachá 320,00 €
5.9.2016  Predaj suvenírov počas Vinobrania Michaela Miklovičová 120,00 €
1.9.2016 Zabezpečenie pomocných prác - výves reklamných bannerov Anton Ďurčo 180,00 €
5.9.2016 Zabezpečenie platenej facebookovej reklamy Ján Polakovič 40,82 €
5.9.2016 Zabezpečenie technického zázemia - krst knihy Tradičné račianske špeciality Marek Ivan 20,00 €
5.9.2016 Zabezpečenie prípravných prác pre krst novej knihy Tradičné račianske špeciality Beata Bešková 20,00 €
5.9.2016 Zabezpečenie technických prác a technického zázemia pre potreby premietania filmu o Rači Peter Gembický 60,00 €
5.9.2016 Zabezpečenie technických prác a technického zázemia pre potreby premietania filmu o Rači Pavol Kollarovič 60,00 €
5.9.2016 Zabezpečenie technických prác a technického zázemia pre potreby konania akcie krištáľová krídlo Peter Gembický 80,00 €
12.9.2016 Zabezpečenie technických prác a technického zázemia pre potreby konania akcie krištáľové krídlo Martin Nižňanský 25,00 €
28.10.2016 Zabezpečovanie pomocných prác - vybavovanie objednávok pre klientov Ján Kadlečík 15,00 €
28.10.2016 Napaľovanie a potlač DVD k filmu Pavol Kollárovič 100,00 €
01.12.2016 Predaj suvenírov - Vianočné trhy Kornélia Plachá 40,00 €
02.05.2016 Elektronické služby Dôvera - €
05.01.2017 Zmluva o poskytovaní účtovných služieb Benten s.r.o. 3816,00 €
05.01.2017 Zmluva o poverení spracúvaním OU IS Účtovníctvo Benten s.r.o -
05.01.2017 Zmluva o poverení spracúvaním OU pre mzdy a pers  Benten s.r.o. -
23.01.2017 Pomocne práce - príprava tomboly bál 2017 Asen Cvetanov 20,00 €
23.01.2017 Pomocne práce - príprava tomboly bál 2017 Martin Hrabovsky 20,00 €
05.01.2017 Komplexné zabezpečenie kompletizácie tomboly bál 2017 Veronika Vranová 300,00 €
20.02.2017 Elektronické služby Union
  Elektronické služby  Dôvera
5.5.2017 Račianske hody - atrakcia fotostánok  Asen Cvetanev 50,00 €
5.5.2017 Račianske hody - atrakcia fotostánok Lenka Pastýrová 50,00 €
4.4.2017 Račiansky polmaratón  Marek Porvazník 150,00 €
5.5.2017 Račianske hody - predaj suvenírov Kornélia Plachá 150,00 €
5.5.2017 Račianske hody - predaj suvenírov Jana Debnárová 150,00 €
5.5.2017 Zmluva o poskytn. služieb - ambulantný predaj povolenia  Jirina Perényiová 90,00 
20.03.2017 využívanie el. služieb - zánik  Union Union
5.5.2017 Račianske hody - stánok so suvenírmi Veronika Vranová 150,00 € 
5.5.2017 Račianske hody - stánok so špecialitami Rastislav Debnár 150,00 €
5.5.2017 Račianske hody - stánok so špecialitami Richard Debnár 150,00 €
5.5.2017 Festival Frankovky modrej  Ivan Ťapák 25,00 €
20.6.2017 Festival Frankovky modrej - moderovanie Veronika Vranová 60,00 €
20.6.2017 Festival Frankovky modrej Jana Debnárová 70,00
22.6.2017 Poistenie ku karte Tatra banka 30,00
20.6.2017 Festival Frankovky modrej - distribúcia leták Richard Sýkora 20,00
       
4.9.2017 Moderovanie - Račiansky chotár -  súťaže, moderovanie Miroslav Mihalík 50,00
6.9.2017 Program Račianske vinobranie -  program Andrea Bláhová 150,00
4.8.2017 Výroba dokumentárneho filmu Golser festival  Epic production s.r.o. 1800,00
4.8.2017 Moderovanie Golser festival -  moderovanie Miroslav Mihalík 200,00
13.9.2017 Račianske vinobranie - pomocné práce pódium Slavomír Veruzáb 150,00
13.9.2017 Program Račianske vinobranie - moderovanie Veronika Vranová 150,00
5.9.2017 Račiansek vinobranie Sára Šarlota Szluková 70,00
5.9.2017 Račiansek vinobranie Laura Gyurkovics 70,00
6.9.2017 Račiansek vinobranie  Ján Polakovič 800,00
6.9.2017 Príprava pódia na Strongman show - preprava pódia Marek Porvazník 100,00
6.9.2017 Račianske vinobranie -  program Kamil Krivosudský 450,00
13.9.2017 Račianske vinobranie - predaj suvenírov Jana Bednaričová 50,00
13.9.2017 Račiansek vinobranie predaj suvenírov Kornélia Plachá 120,00
24.8.2017 Račiansek vinobranie kampaň euroAWK, spol. s r.o. 300,00
29.9.2017 razba mincí na predaj Ivan Ťapák 25,00
13.9.2017 Račianske vinobranie -  Račianske vinobranie Tomáš Brodek 250,00
13.9.2017 Račianske vinobranie - financovanie programu v Amfiteátri "Cigán. diabli" Mestská časť Ba-Rača 2500,00
22.1.2018 Zmluva o reklamne spolupráci - Račistorfský bál 2018 euroAWK, spol. s r.o. 200,00
2.2.20018 Vystúpenie Katarína Hasprová a Patrik Vyskočil (Račistorfský bál 2018) Mestská časť Bratislava-Rača 1500,00
 12.4.2018 Propagácia klienta vrátane roznosu letákov  Matúš Pilinský 170,00 
12.4.2018 Propagácia klienta vrátane roznosu letákov Katarína Dobiášová 25,00
12.4.2018 Propagácia klienta vrátane roznosu letákov Dominika Feketeova 50,00
10.3.2018 Umiestňovanie reklamných banerov na trhovisku Detvianska a ostatné reklamné plochy na území Mestskej časti Bratislava-Rača v roku 2018 Anton Ďurčo 300,00
2.5.2018 Račianske hody - predaj suvenírov Kornélia Plachá 100,00
2.5.2018 Račianske hody - predaj suvenírov Barbora Šimkovičová 50,00 
24.4.2018 Zmluva o reklamnej spolupráci - Račianske hody 2018 euroAWK, spol. s r.o. 300,00
29.5.2018 Vystúpenie hudobnej skupiny LOJZO na WORLD CHALLENGE DAY 2018 skupina LOZJO 2000,00
12.9.2018 Komplexné riadenie programu na pódiu KAUFLAND Jana Debnárová 300,00
11.9.2018 Račianske vinobranie - predaj a propagácia suvenírov Kornélia Plachá 210,00
30.8.2018 Detské vystúpenie na pódiu KAUFLAND Miroslav Šmilňák -Miro Jilo 400,00
12.9.2018 Pomocné práce na pódiu KAUFLAND Richard Debnár 190,00
27.8.2018 Vystúpenie skupiny JOZEFOVE KONE  dňa 15.9.2018 Pavol Kováč 450,00
12.9.2018 Pomocné práce na pódiu KAUFLAND Samuel Mlynarčík 165,00
12.9.2018 Pomocné práce na pódiu KAUFLAND Oliver Doboš 165,00
12.9.2018 Moderovanie na pódiu KAUFLAND Matej Martinček 50,00
12.9.2018 Pomocné práce na pódiu KAUFLAND Asen Cvetanov 20,00 €
14.9.2018 Poskytnutie bezpečnostných služieb pri pódiu KAUFLAND Defense Pro, s.r.o. 940,90
27.11.2018 Postúpenie pohľadávok  Nell Kapital s.r.o. 700,00

inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.