0,00 € s DPH

Dozorná rada spoločnosti

Za účelom kontroly transparentného fungovania spoločnosti a jej hospodárenia bola 13.12.2011 zriadená Dozorná rada pozostávajúca z troch členov, z ktorých každý je poslanocom Mestskej časti Bratislava - Rača.

Zasadnutia Dozornej ryda sa konajú spravidla dva krát za rok - v marci a v septembri. V marci kontrolujú účtovníctvo a Účtovnú závierku za obdobie uplynulého roku a v septembri odsúhlasujú Návrh finančného plánu spoločnosti pre nasledujúci rok.

V nadväznosti na UZN MZ MČ Bratislava - Rača bola s účinnosťou od 3.10.2017 do funkcie dozornej rady zvolená Dagmar Gelingerová. Ostatní členovia zostávajú vo funkcii.

  • JUDr. JUraj Madzin (trvá)
  • Mgr. Monika Luknárová (trvá)
  • Mgr. Ján Polakovič 

  

V nadväznosti na UZN MZ MČ Bratislava - Rača č. 105/27/10/15/P boli s účinnosťou od 1.12.2015 do funkcie dozornej rady zvolení:

  • Ing. Pálka Peter, predseda (ukončenie funkčného obdobia)
  • JUDR. Madzin Juraj, člen (trvá)
  • Mgr. Monika Luknárová, člen (od 1.12.2015)

V nadväznosti na UZN MZ MČ Bratislava - Rača boli s účinnosťou od 13.12.2011 do funkcie dozornej rady zvolení:

  • Mgr. Plavuchová Lenka, predseda (ukončenie funkčného obdobia k 30.11.2015)
  • JUDr. Madzin Juraj, člen (ukončenie funkčného obdobia k 30.11.2015)
  • Dobiášová Katarína, člen (ukončenie funkčného obdobia k 30.11.2015)

------------

Aktualizované november 2019

inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.