0,00 € s DPH

Organizátori projektu v mene svojom i v mene bratislavských vinárov týmto ďakujú Hlavnému mestu SR Bratislava za významnú podporu v podobe poskytnutia dotácie z rozpočtu hlavného mesta, bez ktorého by tento projekt nebolo možné v danom rozsahu realizovať.

Organizátori chcú týmto osobitne poďakovať primátorovi hl. mesta SR Bratislavy JUDr. Ivo Nesrovnalovi za poskytnutie záštity a viceprimátorke hl. mesta SR Bratislavy MUDr. Ivete Plšekovej za organizačnú podporu, čo výraznou mierou prispelo k zdarnému priebehu a realizácii projektu. Ctíme si prístup, ktorý pomáha udržať a oživiť bohaté vinohradnícke a vinárske tradície ako súčasti identitotvorného prvku Bratislavy a propagovať prácu vinárov, vinohradníkov a podnikateľov v oblasti vinárstva.

Poďakovanie patrí aj všetkým partnerom podujatia, ktorí prispeli na realizáciu detských atrakcií, gravírovaných pohárov s logom festivalu, vínom pre účinkujúcich, vrátane všetkých, ktorí akoukoľvek formou prispeli k realizácii projektu.

Všetkým zúčastneným vinárom a vinohradníkom festivalu patrí poďakovanie za ich aktívnu účasť a prezentáciu plodov práce vinárov a vinohradníkov bratislavských mestských častí.

Festival Frankovky modrej a bratislavských vín s bohatým programom a množstvom sprievodných akcií sa uskutočnil ako sprievodné podujatie k novému projektu hlavného mesta „Bratislavské korunovačné dni 2017, kedy počas celého týždňa 9.-17. júna zaplnili ulice Bratislavy davy domácich i zahraničných návštevníkov, ktorí sa prišli do centra mesta zabaviť a vychutnať si atmosféru osláv 300. výročia narodenia slávnej panovníčky Márie Terézie. Mária Terézia  patrí k najvýznamnejším osobnostiam dejín a v Bratislave bola aj korunovaná za uhorskú kráľovnú.

Festival sa konal pod záštitou primátora, ktorý podujatie otvoril spolu so starostom Rače Petrom Pilinským a predsedom Račianskeho vinohradníckeho spolku Dušanom Žitným dňa, počas ktorého bol narazený aj sud pravej račianskej Frankovky, vína – ktoré Mária Terézia uznala dekrétom ako víno hodné cisárskeho stola. Nechýbal ani bohatý kultúrny progam a v rámci sprievodných podujatí  sa tešilo veľkej obľube bezplatné fotografovanie s kráľovským párom, či razba pamätných mincí s motívom panovníčky Márie Terézie. Aj deti si počas Festivalu prišli na svoje. Rozdávali sa im balóny a mohli sa dať namaľovať na tvár. V rámci podujatia sa konala aj súťaž o najlepšiu „Kráľovskú Frankovku 2017“, ktorej ocenenie si osobne v piatok prevzal známy račiansky vinohradník a vinár Miloš Máťuš.

Počas Festiivalu Frankovky modrej (konaného 9.-11. júna na Primaciálnom námestí) mali  návštevníci možnosť vychutnať si všakovaké Frankovky od renomovaných bratislavských vinohradníkov a vinárov z Rače, Vajnôr, či Devína (Jozefa Šštibrányho, Karola Šveca, Rudolfa Rakytu, Ivana Holíka, Miloša Máťuša, Pavla Chvosteka, Karola Križanoviča, Michala Kollára, Juraja Vladára, Františka Krajčíroviča, od spoločnosti Villa Vino Rača, Poľnohospodárskeho družstva – Vajnory a Augustína  Mrázika z Devína.

Realizovaný projekt festivalu spolu s pripravenými sprievodnými atrakciami obsahom naplnil stanovené ciele projektu. Festival zaznamenal vysokú návštevnosť turistov i rezidentov rôznych vekových kategórií a prispel k obohateniu možností príjemného kultúrneho vyžitia pre široké spektrum domácich i zahraničných návštevníkov. Festival bol spolu so sprievodnými akciami magnetom pre mnohých domácich i zahraničných návštevníkov, deti a mládež a celkove prispel k pozitívnej propagácii Bratislavy.

inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.