0,00 € s DPH

Media Rača, spol. s r.o. v roku 2012 spolupracovala s mestskou časťou pri zabezpečovaní vzbraných kultúrnych podujatí

Račištorfský bál

V rámci zabezpečenia jedného z najprestížnejších podujatí mestskej časti spoločnosť Media Rača, spol. s r.o. podujatia spolupracovala s oddelením kultúry formou zatraktívnenia priestorov, zakúpenia zlatého saténového závesu ako pozadia na pódiu 105,99 €. Spoločnosť zabezpečovala ako grafické spracovanie plagátov, vstupeniek, buletinu a ostatných tlačovín v súvislosti s podujatím aj ich tlač, výrobu bannerov, reklamného roll upu 241,64 € a zakúpila aj dekoračné aranžmány na stoly (stálu kvetinovú výzdobu) 119,64 €.

 

Hody

V súvislosti so zabezpečením jedného z našich najvýznamnejších lokálnych podujatí spolupracovala s kultúrnzm oddelením formou vnášania nových prvkov a atrakcií, ako napr. zabezpečenie poukážok pre účastníkov „Súťaže o najlepší hodový koláč“ a aj ako ocenenie výhercov „Súťaže o najlepší hodový koláč“ 150, - €. Ďalej zabezpečila občerstvenia pre hostí Račianskeho chotára počas trvania podujatia (Hody) 83,21 €.

V rámci komplexnej externej propagácie podujatia zabezpečila ako grafické spracovanie plagátov a tlačovín v súvislosti s podujatím aj výrobu a tlač všetkých bannerov ( na obe pódiá, informačných, ...), plagátov a ostaných tlačovín súvisiacich s podujatím 686,00 € + 455,00 €.

 

Vinobranie

V rámci zabezpečenia jedného z našich najvýznamnejších kultúrno – spoločenských podujatí zatraktívnila podujatie súťažami prebiehajúcimi na oboch pódiách, do ktorých zabezpečila ceny pre návštevníkov (hlavné pódium a pódium pred Nemeckým kultúrnym domom – Kaufland). Tak ako u predošlých podujatí aj v súvislosti s Vinobraním hradila spoločnosť všetky náklady spojené s propagáciu podujatia, grafickým spracovaním plagátov, tlačovín, bilboardov, inzerátov, pútačov, bannerov na obe pódiá v celkovej hodnote 1482,87+ 417,- €.

Po ukončení podujatia - výroba prezentačnej fotoknihy o Vinobraní 51,93 €. Dali sme vyrobiť ozdobné sukne na prezentačné stoly do Račianskeho chotára 127,- €. Kúpila sa audioaparatúra do Račianskeho chotára 159,16 € (stánku MČ) a vyrobili sme pre podporu propagácie podujatia aj 8 ks prezentačných A stojanov 242,01 €. Stojany je možné využívať aj na podporu propagácie ostatných podujatí organizovaných mestskou časťou.

 

Vianočné trhy

Na skrášlenie vizuálnej stránky podujatia určeného predovšetkým deťom (Mikuláša) sme vyrobili pozadie (banner) na zadnú stenu pódia, kde sa odohráva kultúrny program Vianočných trhov ako i Mikuláša. Spoločnosť Media Rača zabezpečila na Mikuláša aj balíčky so sladkosťami pre detičky. Za účelom podpory propagácie podujatia a rozmiestnenia na území MČ vyrobila aj sprievodné informačné bannery k podujatiu.

 

Ďalšie služby realizované na podporu mestskej časti

Výroba bannerov o Rači, tlač bilboardov, zabezpečenie komplexnej externej propagácie vybraných podujatí ...

Z vlastných zdrojov sme zakúpili LCD TV vrátane káblov a konektorov za účelom propagácie mestskej časti, jej tradícií, histórie a spolkov 323,99 €, kúpili sme fotoaparát na dokumentačné fotografie, pre potreby spoločnosti, propagovali sme zastrešené médiá prostredníctvom MC Ráčik, HaT cup a v športovom areáli Rače.

 

 

 

 

 

inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.