0,00 € s DPH

Media Rača, spol. s r.o. zafinancovala úsporné LED ozdobné osvetlenie Nemeckého kultúrneho domu v Rači. Úsporné osvetlenie bolo slávnostne spustené počas Vianočných trhv v Rači, ktoré sa konali v prvý decembrový týžde 2011.

Úsporné LED ozdobné osvetlenie Nemeckého kultúrneho domu bolo financované z mimorozpočtových zdrojov mestskej časti Bratislava - Rača (2.164,- €)

inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.