0,00 € s DPH

Raciansky vyber logoMédiá mestskej časti Bratislava - Rača


Spoločnosť Media Rača, spol. s r.o. zabezpečuje pre mestskú časť mediálne služby v podobe výroby televízneho vysielania, grafického spracovania, tlače a distribúcie Račianskeho výberu a administrácie Úradnej tabule na web stránke mestskej časti Bratislava - Rača. Všetky uvedené činnosti, súvisiace so zabezpečením mediálnych služieb sú plne financované z rozpočtu mestskej časti. Výška týchto financií, alokovaných na uvedené mediálne služby sa každý rok odsúhlasuje v rámci tvorby rozpočtu mestskej časti. Tieto prostriedky slúžia výhradne a len na zabezpečenie činností spojených s výrobou televízneho vysielania vo forme Račianskeho magazínu, vydávaním miestneho tlačeného periodika Račiansky výber, kde graficky spracováva príspevky a fotografie, zabezpečuje jeho tlač a následnú distribúciu do račianskych domácností. Ďalej zabezpečuje fotografovanie lokálnych kultúrno - spoločenských podujatí organizovanýcch mestkou časťou, vrátane archivácie pre potreby mestske časti. Zabezpečuje aj administráciu Úradnej tabule web stránky mestskej časti.

         

web raca

ARCHIV TV

 

ARCHIV RV

 

WWW.RACA.SK

Račiansky magazín podáva aktuálne, užitočné a praktické informácie a spravodajstvo o tom, čo sa deje vo vašom okolí. Reportáže o problémoch, ktoré vás trápia, či profily zaujímavých ľudí z  Rače, Krasňan a z Východného. Vysielanie je zabezpečené prostredníctvom vysielania Televízie Bratislava.

Premiéra Račianskeho magazínu je každý druhý utorok v mesiaci vždy o 18.45 h. Následne sa počas nasledujúcich týždňov odvysiela jej štrnásť repríz.

Vysielanie Račianskeho magazínu bolo k 31.3.2018. ukončené.

Archív televízneho vysielania

 

 

Račiansky výber je plnofarebný informačný mesačník, zachytávajúce informáie o živote v Rači. Ponúka priestor aj pre riadkovú a plošnú inzerciu. Je distribuovaný zadarmo do všetkých domácností v Mestskej časti Bratislava - Rača (Rača, Krasňany a Východné) vždy koncom mesiaca.

Pokiaľ máte záujem dozvedieť sa, čo sa v Rači udialo, deje a bude diať - Račiansky výber je tou správnou voľbou :)

 

 

 

Webovská stránka mestskej časti prešla rozsiahlymi zmenami. Jej nová verzia je rozdelená do štyroch hlavných sekcií: MESTSTKÁ ČASŤ, OBČAN, NÁVŠTEVNÍK a PODNIKATEĽ. Web stránka mestskej časti je aktualizovaná na dennej báze.

Web stránka Rače je ideálnym nástrojom na komunikáciu s občanmi.

 


 

inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.