Kontaktujte nás: Sekretariát: 02/49 11 24 31
konateľ: Ing. Peter Semanco | medialne@raca.sk

Partnerstvá k podujatiam

V Rači sa počas roka koná množstvo kultúrno-spoločenských a športových podujatí. Prípadným záujemcom o zviditeľnenie svojej firmy počas bálu, hodov, vinobrania, či MDD ponúkame viacero možností  prezentácie svojich produktov a služieb. V prípade potreby vieme ušiť aj partnerstvo priamo na mieru.


divadlo_square polmaraton_square stanok_square

Chcete zviditeľniť svoju firmu počas kultúrno-spoločenských podujatí? Kontaktujte nás

kultura@raca.sk

Chcete zviditeľniť svoju firmu počas športových podujatí? Kontaktujte nás

sport@raca.sk

Máte záujem mať svoj vlastný stánok na podujatí Hody, Vinobranie, či Vianočné trhy? Kontaktujte nás 

andrea.zubalova@raca.sk