Kontaktujte nás: Sekretariát: 02/49 11 24 31
konateľ: Ing. Peter Semanco | medialne@raca.sk

Objednávky:

Zverejnené

pod por.č.

Dátum Názov  objednávky                                                                                   Zmluvný partner           
1. 04.01.12  Objednávka tlač Račianskeho výberu 01/2012 Slovenská Grafia
2. 26.01.12 Objednávka tlač Račianskeho výberu 02/2012 Slovenská Grafia
3. 28.02.12 Objednávka tlač Račianskeho výberu 03/2012 Slovenská Grafia
4. 28.03.12 Objednávka tlač Račianskeho výberu 04/2021 Slovenská Grafia
5. 02.04.12 Objednávka zapožičanie kamery Viva Studio s.r.o.
6. 17.04.12 Objednávka tlač Račianskeho výberu 05/2012 Slovenská Grafia
7. 28.05.12 Objednávka tlač Račianskeho výberu 06/2012 Slovenská Grafia
8. 27.06.12 Objednávka tlač Račianskeho výberu 07/2012

Slovenská Grafia

9.

28.08.12 Objednávka tlač Račianskeho výberu 08/2012 Slovenská Grafia
10. 05.09.12 Objednávka mini pódium na Račianske vinobranie SRS Light Design, s.r.o.
11. 04.09.12 Objednávka prenájom informačných plôch PRE SENT, s.r.o.
12. 04.09.12 Objednávka výlepových plôch - Račianske vinobranie BKIS
13. 05.09.12 Objednávka fotoslužby - Račianske vinobranie 2012 kedykam, s.r.o.
14. 28.09.12 Objednávka tlač Račianskeho výberu 10/2012 Slovenská Grafia
15. 27.10.12 Objednávka tlač Račianskeho výberu 11/2012 Slovenská Grafia
16. 06.11.12 Objednávka kancelársky materiál ŠEVT, a.s.
17. 06.11.12 Objednávka reklamný materiál TOP PRINT PLUS
18. 06.11.12 Ojednávka catering SOŠ hotelových služieb a obchodu
19. 06.11.12 Objednávka vína Villa Vino Rača
2013      
1. 16.01.13 tlač Račianskeho výberu 01/2013 Slovenská Grafia
2. 26.01.13 tlač Račianskeho výberu 02/2013 Slovenská Grafia
3. 21.02.13 distribúcia Račianskeho výberu marketing post, s.r.o.
4. 26.02.13 tlač Račianskeho výber 03/2013 Slovenská Grafia
5. 26.02.13 roznos Račianskeho výberu marketing post, s.r.o.
6. 16.04.13    objednávka inzercie Presscentrum
7. 23.04.13 tlač Račianskeho výberu 04/2013 Slovenská Grafia
8. 23.04.13 tlač Račianskeho výberu 05/2013 Slovenská Grafia
9. 23.04.13 objednávka administrácie webu Martin Křivan
10. 23.04.13 objednávka administrácie webu Martin Křivan
11. 02.05.13 objednávka administrácie webu Martin Křivan
12. 06.05.13 objednávka reklamný materál Dušan Bukna
13. 06.05.13 objednávka reklamný materiál TOP PRINT PLUS, s.r.o.
14. 04.06.13 objednávka administrácie webu Martin Křivan
15. 06.06.13 tlač Račianskeho výber 06/2013 Slovenská Grafia
16. 02.07.13 tlač Račianskeho výberu 07+08/2013 Slovenská Grafia
17. 02.07.13 objednávka administrácie webu Martin Křivan
18. 27.08.13 tlač Račianskeho výberu 09/2013 Slovenská Grafia
19. 26.09.13 tlač Račianskeho výberu 10/2013 Slovenská Grafia
20. 02.10.13 tlač Račianskeho výberu 10/2013 Slovenská Grafia
21. 02.09.13 Vinobranie 2013 Meststká časť BA - Rača
22. 29.10.13 tlač Račianskeho výberu 11/2013 Slovenská Grafia
23. 26.11.13 tlač Račianskeho výberu 12/2013 Slovenská Grafia
24. 20.12.13 tlač Račianskeho výberu 01/2014 Slovenská Grafia
2014      
1.  29.01.14 tlač Račianskeho výberu 02/2014 Slovenská Grafia
2. 26.02.14 tlač Račianskeho výberu 03/2014 Slovenská Grafia
3. 27.03.14 tlač Račianskeho výberu 04/2014 Slovenská Grafia
4. 29.04.14 tlač Račianskeho výberu 05/2014 Slovenská Grafia
5. 29.05.14 tlač Račianskeho výberu 06/2014 Slovenská Grafia
6. 03.07.14 tlač Račianskeho výberu 07+08/2014 Slovenská Grafia
7. 27.08.14 tlač Račianskeho výberu 09/2014 Slovenská Grafia
8. 4.12.14 tlač Račianskeho výberu 10/2014 Slovenská Grafia
9. 4.12.14  tlač Račianskeho výberu 11/2014 Slovenská Grafia
10. 4.12.14  tlač Račianskeho výberu 12/2014 Slovenská Grafia
2015      
1. 2.6.2015 tlač Račianskeho výberu 06/2015 Slovenská Grafia a.s.
2, 2.7.2015 tlač Račianskeho výberu 07-08/2015 Slovenská Grafia a.s.
3. 24.8.2015 tlač Račianskeho výberu 09/2015 Slovenská Grafia s.s.
4, 29.9.2015 tlač Račianského výberu 10/2015 Slovenská Grafia a.s.
5. 28.10.2015 tlač Račianskeho výberu 11/2015 Slovenská Grafia a.s.
6. 25.11.2015 tlač Račianskeho výberu 12/2015 Slovenská Grafia a.s.
2016      
1. 5.1.2016 Tlač Račianskeho výberu 01/2016 Slovenská Grafia a.s.   
2. 29.1.2016 Tlač Račianskeho výberu 02/2016 Slovenská Grafia a.s.
3. 29.2.2016 Tlač Račianskeho výberu 03/2016 Slovenská Grafia a.s.
4. 30.3.2016 Tlač Račianskeho výberu 04/2016 Slovenská Grafia a.s.
5. 25.4.2016 Tlač Račianskeho výberu 05/2016 Slovenská Grafia a.s.
6. 31.5.2016 Tlač Račianskeho výberu 06/2016 Slovenská Grafia a.s.
7. 22.6.2016 Tlač Račianskeho výberu 07+08/2016 Slovenská Grafia a.s.
8. 23.8.2016 Tlač Račianskeho výberu 09/2016 Slovesnká Grafia a.s.
9. 27.9.2016 Tlač Račianskeho výberu 10/2016 Slovenská Grafia a.s.
10. 25.10.2016 Tlač Račianskeho výberu 11/2016 Slovenská Grafia a.s.
11. 28.11.2016 Tlač Račianskeho výberu 12/2016 Slovenská Grafia a.s.
12. 29.12.2016  Distribúcia Račianskeho výberu od 01/2017 Slovenská pošta
2017      
1. 3.1.2017 Tlač Račianskeho výberu 1/2017 Slovenská Grafia a.s.
2. 30.1.2017 Tlač Račianskeho výberu 2/2017 Slovenská Grafia a.s.
3. 27.2.2017 Tlač Račianskeho výberu 3/2017 Slovenská Grafia a.s.
4. 27.3.2017 Tlač Račianskeho výberu 4/2017 Slovenská Grafia a.s.
5. 27.4.2017 Tlač Račianskeho výberu 5/2017 Slovenská Grafia a.s.
6. 24.5.2017 Tlač Račianskeho výberu 6/2017 Slovenská Grafia a.s.
7. 4.7.2017 Tlač Račianskeho výberu 7-8/2017 Slovenská Grafia a.s.
8. 25.8.2017 Tlač Račianského výberu 9/2017 Slovenská Grafia a.s.
9. 2.10.2017 Tlač Račianskeho výberu 10/2017 Slovenská Grafia a.s.
10. 23.10.2017 Tlač Račianskeho výberu 11/2017 Slovenská Grafia a.s.
11.  27.11.2017 Tlač Račianskeho výberu 12/2017 Slovenská Grafia a.s.
2018      
1. 4.1.2018 Tlač Račianskeho výberu 1/2018 Slovenská Grafia a.s.
2. 29.1.2018 Tlač Račianskeho výberu 2/2018 Slovenská Grafia a.s.
3. 26.2.2018 Tlač Račianskeho výberu 3/2018 Slovenská Grafia a.s.
4.  27.3.2018 Tlač Račianskeho výberu 4/2018 Slovenská Grafia a.s.
5. 23.4.2018 Tlač Račianskeho výberu 5/2018 Slovenská Grafia a.s.
6. 30.5.2018 Tlač Račianskeho výberu 6/2018 Slovenská Grafia a.s.
7. 28.6.2018 Tlač Račianskeho výberu 7-8/2018 Slovenská Grafia a.s.
8. 3.9.2018 Tlač Račianskeho výberu 9/2018 Slovenská Grafia a.s.
9. 3.9.2018 Tlač špeciálnej prílohy - Vinobranie, k Račianskemu výberu 9/2018 Slovenská Grafia a.s.
10. 28.9.2018 Tlač Račianskeho výberu 10/2018 Slovenská Grafia a.s.
11. 26.10.2018 Tlač Račianskeho výberu 11/2018 Slovenská Grafia a.s.
12. 29.11.2018 Tlač Račianskeho výberu 12/2018 Slovenská Grafia a.s.
2019      
1. 7.1.2019 Tlač Račianskeho výberu 1/2019 Slovenská Grafia a.s.
2. 28.1.2019 Tlač Račianskeho výberu 2/2019 Slovenská Grafia a.s.
3. 26.2.2019 Tlač Račianskeho výberu 3/2019 Slovenská Grafia a.s.
4. 14.3.2019 Výkon Martina Chynoranského - Deň učiteľov CHYNO s.r.o.
5. 25.3.2019 Tlač Račianskeho výberu 4/2019 Slovenská Grafia a.s.
6. 1.7.2019 Tlač Račianske výberu 7-8/2019 Slovenská Grafia a.s.
7. 26.7.2019 Objednanie sanitárnych kontajnerov a toaletných kabín (Račianske vinobranie 2019) TOI TOI & DIXI s.r.o.
8. 26.7.2019 Vystúpenie Jakuba Zitrona Ťapáka (Račianske Vinobranie 2019) Niko Lagerfeld, s.r.o.
9. 31.7.2019 Koncert skupiny PLOŠTÍN PUNK (Račianske Vinobranie 2019) FAGAN s.r.o.
10. 5.8.2019 Inzercia Račianskeho vinobrana v "KAM DO MESTA" enter design, s.r.o.
11. 5.8.2019 Moderovanie podujatia Račianske vinobranie 2019 CHyno s.r.o.
12. 26.8.2019 Grafické spracovanie Račianskeho výberu 9/2019 This One, s.r.o.
13. 28.8.2019 Tlač Račianskeho výberu 9/2019 Slovenská Grafia a.s.
14. 30.9.2019 Tlač Račianskeho výberu 10/2019 Slovenská Grafia a.s.
15. 28.10.2019 Tlač Račianskeho výberu 11/2019 Slovenská Grafia a.s.
16. 29.11.2019 Tlač Račianskeho výberu 12/2019 Slovenská Grafia a.s.
2020
1. 10.1.2020 Distribúcia Račianskeho výberu 1-2/2020 Red Post, s.r.o.
2. 15.1.2020 Tlač Račianskeho výberu 1-2/2020 Slovenská Grafia a.s.
3. 24.2.2020 Distribúcia Račianskeho výberu 3/2020 Red Post, s.r.o.
4. 25.2.2020 Tlač Račianskeho výberu 3/2020 Slovenská Grafia a.s.
5. 23.3.2020 Distribúcia Račianskezo výberu 4/2020 Red Post, s.r.o.
6. 24.3.2020 Tlač Račianskeho výberu 4/2020 Slovenská Grafia a.s.
7. 27.4.2020 Tlač Račianskeho výberu 5/2020 Slovenská Grafia a.s.
8. 28.4.2020 Distribúcia Račianskeho výberu 5/2020 Red Post, s.r.o.
9. 22.5.2020 Distribúcia Račianskeho výberu 6/2020 Red Post s.r.o.
10. 25.5.2020 Tlač Račianskeho výberu 6/2020 Slovenská Grafia a.s.
11. 1.7.2020 Tlač Račianskeho výberu 7-8/2020 Slovenská Grafia a.s.
12. 6.7.2020 Distribúcia Račianskeho výberu 7-8/2020 MARKETING POST SLOVAKIA , s.r.o.
13. 25.8.2020 Tlač Račianskeho výberu 9/2020 Slovenská Grafia a.s.
14. 25.8.2020 Distribúcia Račianske výberu 9/2020 MARKETING POST SLOVAKIA, s.r.o.
15. 22.9.2020 Tlač Račianskeho výberu 10/2020 Slovenská Grafia a.s.
16. 23.9.2020 Distribúcia Račianskeho výberu 10/2020 MARKETING POST SLOVAKIA, s.r.o.
17. 26.10.2020 Tlač Račianskeho výberu 11/2020 Slovenská Grafia a.s.
18. 26.10.2020 Distribúcia Račianskeho výberu 11/2020 MARKETING POST SLOVAKIA s.r.o.
19. 23.11.2020 Tlač Račianskeho výberu 12/2020 Slovenská Grafia a.s.
20. 25.11.2020 Distribúcia Račianskeho výberu 12/2020 MARKETING POST SLOVAKIA, s.r.o.
2021
1. 27.1.2021 Distribúcia Račianskeho výberu 1-2/2021

MARKETING POST SLOVAKIA, s.r.o.

2. 27.1.2021 Tlač Račianskeho výberu 1-2/2021

Slovenská Grafia, a.s.

3. 23.2.2021 Distribúcia Račianskeho výberu 3/2021

MARKETING POST SLOVAKIA, s.r.o.

4. 23.2.2021 Tlač Račianskeho výberu 3/2021

Slovenská Grafia, a.s.

5. 25.3.2021 Tlač Račianskeho výberu 4/2021

Slovenská Grafia a.s.

6. 29.3.2021 Distribúcia Račianskeho výberu 4/2021

MARKETING POST SLOVAKIA, s.r.o.

7. 28.4.2021 Tlač Račianskeho výberu 5/2021

Slovenská Grafia a.s.

8. 28.4.2021 Distribúcia Račianskeho výberu 5/2021

MARKETING POST SLOVAKIA, s.r.o.

9. 25.5.2021 Tlač Račianskeho výberu 6/2021

Slovenská Grafia a.s.

10. 25.5.2021 Distribúcia Račianskeho výberu 6/2021

MARKETING POST SLOVAKIA, s.r.o.

11. 24.6.2021 Tlač Račianskeho výberu 7-8/2021

Slovenská Grafia a.s.

12. 24.6.2021 Distribúcia Račianskeho výberu 7-8/2021

MARKETING POST SLOVAKIA, s.r.o.

13. 25.8.2021 Distribúcia Račianskeho výberu 9/2021

MARKETING POST SLOVAKIA, s.r.o.

14. 25.8.2021 Tlač Račianskeho výberu 9/2021

Slovenská Grafia a.s.

15. 28.9.2021 Tlač Račianskeho výberu 10/2021

Slovenská Grafia a.s.

16. 30.9.2021 Distribúcia Račianskeho výberu 10/2021

MARKETING POST SLOVAKIA, s.r.o.

17. 28.10.2021 Tlač Račianskeho výberu 11/2021

Slovenská Grafia a.s.

18. 3.11.2021 Distribúcia Račianskeho výberu 11/2021

MARKETING POST SLOVAKIA, s.r.o.

19. 24.11.2021 Tlač Račianskeho výberu 12/2021

Slovenská Grafia a.s.

20. 24.11.2021 Distribúcia Račianskeho výberu 12/2021

MARKETING POST SLOVAKIA, s.r.o.

2022

1. 28.1.2022 Tlač Račianskeho výberu 1-2/2022

Business&Marketing service, s.r.o.

2. 18.2.2022 Jazyková korektúra Račianskeho výberu 3/2022

ITAZ, s.r.o.

3. 23.2.2022 Tlač Račianského výberu 3/2022

Business&Marketing service, s.r.o.

5. 30.3.2022 Tlač Račianskeho výberu 4/2022

Bussines&Marketing service, s.r.o.

6. 30.3.2022 Jazyková korektúra 4/2022

Trinetus, s.r.o.

7. 27.4.2022 Tlač Račianskeho výberu 5/2022

Bussines&Marketing service, s.r.o.

8. 27.4.2022 Jazyková korektúra Račianskeho výberu 5/2022

Trinetus, s.r.o.

9. 25.5.2022 Jazyková korektúra Račianskeho výberu 6/2022

Trinetus, s.r.o.

10. 25.5.2022 Tlač Račianskeho výberu 6/2022

Business&Marketing service, s.r.o.

11. 30.6.2022 Tlač Račianskeho výberu 7-8/2022

Business&Marketing service, s.r.o.

12. 25.8.2022 Tlač Račianskeho výberu 9/2022

Business&Marketing service, s.r.o.

13. 28.9.2022 Tlač Račianskeho výberu 10/2022

Business&Marketing service, s.r.o.

14. 26.10.2022 Tlač Račianskeho výberu 11/2022

Business&Marketing service, s.r.o.

15. 30.11.2022 Tlač Račianskeho výberu 12/2022

Business&Marketing service, s.r.o.

2023

1. 26.1.2023 Tlač Račianskeho výberu 1-2/2023

K A S I C O, a.s

2. 27.2.2023 Tlač Račianskeho výberu 3/2023

K A S I C O, a.s.

3. 28.3.2023 Tlač Račianskeho výberu 4/2023

K A S I C O, a.s.

4. 24.4.2023 Tlač Račianskeho výberu 5/2023

K A S I C O, a.s

5. 26.05.2023 Tlač Račianskeho výberu 6/2023

K A S I C O, a.s.