Kontaktujte nás: Sekretariát: 02/49 11 24 31
konateľ: Ing. Peter Semanco | medialne@raca.sk

Reklamný priestorPonúkame rôzne druhy reklamnej spolupráce - v tlačenom mesačníku Račiansky výber, vo vývesných skrinkách v rámci MČ Bratislava-Rača a na webe raca.sk. Taktiež môžete svoje produkty alebo služby promovať počas našich podujatí.