Kontaktujte nás: Sekretariát: 02/49 11 24 31
konateľ: Ing. Peter Semanco | medialne@raca.skMédiá mestskej časti Bratislava-RačaSpoločnosť Media Rača, spol. s r.o. zabezpečuje pre mestskú časť mediálne služby v podobe grafického spracovania, tlače a distribúcie Račianskeho výberu a administrácie web stránky mestskej časti Bratislava-Rača. Všetky uvedené činnosti, súvisiace so zabezpečením mediálnych služieb sú plne financované z rozpočtu mestskej časti. Výška týchto financií, alokovaných na uvedené mediálne služby sa každý rok odsúhlasuje v rámci tvorby rozpočtu mestskej časti. Ďalej zabezpečuje fotografovanie lokálnych kultúrno-spoločenských podujatí organizovanýcch mestkou časťou, vrátane archivácie pre potreby mestske časti.