0,00 € s DPH

Raciansky vyber logoMédiá mestskej časti Bratislava - Rača


Spoločnosť Media Rača, spol. s r.o. zabezpečuje pre mestskú časť mediálne služby v podobe výroby televízneho vysielania, grafického spracovania, tlače a distribúcie Račianskeho výberu a administrácie Úradnej tabule na web stránke mestskej časti Bratislava - Rača. Všetky uvedené činnosti, súvisiace so zabezpečením mediálnych služieb sú plne financované z rozpočtu mestskej časti. Výška týchto financií, alokovaných na uvedené mediálne služby sa každý rok odsúhlasuje v rámci tvorby rozpočtu mestskej časti. Tieto prostriedky slúžia výhradne a len na zabezpečenie činností spojených s výrobou televízneho vysielania vo forme Račianskeho magazínu, vydávaním miestneho tlačeného periodika Račiansky výber, kde graficky spracováva príspevky a fotografie, zabezpečuje jeho tlač a následnú distribúciu do račianskych domácností. Ďalej zabezpečuje fotografovanie lokálnych kultúrno - spoločenských podujatí organizovanýcch mestkou časťou, vrátane archivácie pre potreby mestske časti. Zabezpečuje aj administráciu Úradnej tabule web stránky mestskej časti.

         

www.raca.sk

web raca

ARCHIV TV   ARCHIV RV    

Račiansky magazín podáva aktuálne, užitočné a praktické informácie a spravodajstvo o tom, čo sa deje vo vašom okolí. Reportáže o problémoch, ktoré vás trápia, či profily zaujímavých ľudí z  Rače, Krasňan a z Východného. Vysielanie je zabezpečené prostredníctvom vysielania Televízie Bratislava.

Premiéra Račianskeho magazínu je každý druhý utorok v mesiaci vždy o 18.45 h. Následne sa počas nasledujúcich týždňov odvysiela jej štrnásť repríz.

Archív televízneho vysielania

 

 

Račiansky výber je plnofarebný informačný mesačník, zachytávajúce informáie o živote v Rači. Ponúka priestor aj pre riadkovú a plošnú inzerciu. Je distribuovaný zadarmo do všetkých domácností v Mestskej časti Bratislava - Rača (Rača, Krasňany a Východné) vždy koncom mesiaca.

Pokiaľ máte záujem dozvedieť sa, čo sa v Rači udialo, deje a bude diať - Račiansky výber je tou správnou voľbou :)

 

 

 

Webovská stránka mestskej časti prešla rozsiahlymi zmenami. Jej nová verzia je rozdelená do štyroch hlavných sekcií: MESTSTKÁ ČASŤ, OBČAN, NÁVŠTEVNÍK a PODNIKATEĽ. Na denne aktualizovanej web stránke Rače ľahko nájdete nie len ÚRADNÚ TABUĽU, ale aj iné povinné informácie ako sú ZMLUVY, OBJEDNÁVKY a FAKTÚRY. Ďalej tu nájdete aj KALENDÁR KULTÚRNYCH PODUJATÍ, KINO A DIVADLO, MAPY, ANKETY, MÉDIÁ či FOTOALÉRIU KULTÚRNYCH PODUJATÍ. 

Web stránka Rače je ideálnym nástrojom k vyhľadávaniu informácí týkajúcich sa mestskej časti Bratislava - Rača.

 


 

inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.