Kontaktujte nás: Sekretariát: 02/49 11 24 31
konateľ: Ing. Peter Semanco | medialne@raca.sk

Podujatia

V Rači sa počas roka koná množstvo kultúrno-spoločenských a športových podujatí. Prípadným záujemcom o zviditeľnenie svojej firmy počas bálu, hodov, vinobrania, či MDD ponúkame viacero možností  prezentácie svojich produktov a služieb. V prípade potreby vieme ušiť aj partnerstvo priamo na mieru.