Kontaktujte nás: Sekretariát: 02/49 11 24 31
konateľ: Ing. Peter Semanco | medialne@raca.skMedia Rača, spol. s. r. o.Spoločnosť bola založená Spoločenskou zmluvou 1. júla 2004 s pôvodným názvom Televízia Rača, spol. s.r.o. V Obchodnom registri SR je vedená od 5. augusta 2004. Pôvodne vysielala prostredníctvom káblového operátora UPC na základe licencie udelenej Radou pre vysielanie a retransmisiu SR č. T/167/2005 v  lokálnom územnom rozsahu vysielania pre mesto Bratislava - Rača, Rendez a Krasňany. Vysielanie prevažne publicistického charakteru pôvodne plnilo najmä funkciu informátora zo života Rače.

V priebehu svojej existencie prešla spoločnosť viacerými reštrukturalizáciami. Od 16. 08. 2007 sa jej jediným 100% spoločníkom stala Mestská časť Bratislava – Rača, čo trvá až po súčasnosť. Aj napriek tomu, že spoločnosť má pomerne rozsiahly predmet činnosti, sústredila sa výhradne na zabezpečovanie televízneho vysielania  pre mestskú časť Bratislava-Rača prostredníctvom inej dodávateľskej spoločnosti.

Mestská časť hľadala efektívnejší a finančne výhodnejší model fungovania, preto s externou spoločnosťou rozviazala v roku 2011 zmluvy o dodávke vysielania a hľadala model, ktorý by umožnil udržať vysielanie televízie, avšak pri znížení finančných nákladov za podmienky kvalitného a zaujímavého vysielania. Výsledkom analýz a cieľov bolo spojenie s Televíziou Bratislava, ktoré okrem zníženia nákladov a nárastu sledovanosti vysielania splní aj pôsobnosť a možnosti TV Rača.  

Na zlepšenie celkovej informovanosti o aktivitách, kultúrnom, spoločenskom a športovom živote v Rači bola riešená aj otázka propagácie mestskej časti efektívnym a komplexným využívaním svojho mediálneho priestoru.

V ďalšej fáze vývoja spoločnosť zmenila obchodné meno a od 26. 12. 2011 nesie názov Media Rača, spol. s r.o.

Tento názov reprezentuje efektívnejší model jej fungovania a predstavuje zlúčenie celého mediálneho priestoru: televízie TV Rača (od apríla 2018 bolo vysielanie TV Rača – Račianskeho magazínu – ukončené), tlačového mesačníka Račiansky výber a webstránky mestskej časti www.raca.sk. Touto poslednou zmenou sa všetky tieto média dostali pod jednotnú správu, ktorá okrem ich chodu zabezpečuje aj vytváranie podmienok pre rozširovanie a zlepšovanie možností vzájomnej informovanosti občanov a komunikácie pre udržanie tradícií, zlepšenie a oživenie kultúrneho, spoločenského, športového života vo vzťahu samospráva – občan, podnikateľ, školy, združenia a spolky.

K jej ďalším podnikateľským aktivitám patrí aj zabezpečovanie reklamných partnerstiev ku vybraným kultúrno-spoločenským a športovým podujatiam organizovaných mestskou časťou, ako sú: Račištorfský bál, Račianske hody, MDD, Račiansky polmaratón, či Račianske vinobranie. Venuje sa aj predaju reklamného a mediálneho priestoru nachádzajúceho sa na území mestskej časti Bratislava-Rača.