0,00 € s DPH

Orgány spoločnosti

Valné zhromaždenie:

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Jeho pôsobenie a organizačné zabezpečenie je vymedzené Zakladateľskou listinou spoločnosti.

Vlastník:  

100% vlastníkom spoločnosti Media Rača, spol. s.r.o je Mestská časť Bratislava - Rača, zastúpená starostom

 • Mgr. Petrom Pilinským

Dozorná rada:

Za účelom kontroly transparentného fungovania spoločnosti a jej hospodárenia bola 13.12.2011 zriadená Dozorná rada pozostávajúca z troch členov, z ktorých každý je poslanocom Mestskej časti Bratislava - Rača.

V nadväznosti na UZN MZ MČ Bratislava - Rača bola s účinnosťou od 3.10.2017 do funkcie dozornej rady zvolená Dagmar Gelingerová. Ostatní členovia zostávajú vo funkcii.

 • JUDr. JUraj Madzin (trvá)
 • Mgr. Monika Luknárová (trvá)
 • Dagmar Gelingerová (od 3.10.2017, trvá)

    

V nadväznosti na UZN MZ MČ Bratislava - Rača č. 105/27/10/15/P boli s účinnosťou od 1.12.2015 do funkcie dozornej rady zvolení:

 • Ing. Pálka Peter, predseda (ukončenie funkčného obdobia)
 • JUDR. Madzin Juraj, člen (trvá)
 • Mgr. Monika Luknárová, člen (od 1.12.2015)

V nadväznosti na UZN MZ MČ Bratislava - Rača boli s účinnosťou od 13.12.2011 do funkcie dozornej rady zvolení:

 • Mgr. Plavuchová Lenka, predseda (ukončenie funkčného obdobia k 30.11.2015)
 • JUDr. Madzin Juraj, člen (ukončenie funkčného obdobia k 30.11.2015)
 • Dobiášová Katarína, člen (ukončenie funkčného obdobia k 30.11.2015)


Konateľka:

 • Ing. Monika Debnárová (od 27.01.2012, trvá)
 • Mgr. Jaroslav Hinšt (od 01.04.2011 - 26.01.2012)
 • Mgr. Martin Bartišek (od 20.02.2008 - 01.04.2011)
 • Bc. Daniel Bezák (od 05.08.2004 - 07.06.2007)
 • Ladislav Vöros (od 16.02.2007 do 20.02.2008)
 • Mária Luknárová (od 04.08.2004 - 16.02.2007)

inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.