Kontaktujte nás: Sekretariát: 02/49 11 24 31
konateľ: Ing. Peter Semanco | medialne@raca.skMedia Rača, spol. s. r. o.

Spoločnosť Media Rača, spol. s r.o. zabezpečuje pre mestskú časť mediálne služby v podobe grafického spracovania, tlače a distribúcie Račianskeho výberu, administrácie web stránky mestskej časti Bratislava - Rača, zabezpečovania reklamných partnerov a sponzorov. Všetky uvedené činnosti, súvisiace so zabezpečením mediálnych služieb sú plne financované z rozpočtu mestskej časti. Výška týchto financií, alokovaných na uvedené mediálne služby každý rok odsúhlasuje zastupiteľstvo, ako súčasť rozpočtu mestskej časti. Tieto prostriedky slúžia výhradne a len na zabezpečenie činností spojených s vydávaním miestneho tlačeného periodika Račiansky výber, kde graficky spracováva príspevky a fotografie, zabezpečuje jeho tlač a následnú distribúciu do račianskych domácností. Ďalej zabezpečuje fotografovanie lokálnych kultúrno-spoločenských podujatí organizovaných mestskou časťou, vrátane archivácie pre potreby mestskej časti.
Čo ponúkameInzercia

Inzerujte v račianskych médiách. Ponúkame priestor v našom mesačníku Račiansky výber, na webe raca.sk či vo výsesných skrinkách na území Rače, Krasňan a Východného.

Mám záujem

Sponzoring

Zviditeľnite svoju firmu počas podujatí v Rači. Medzi najväčšie podujatia patrí Račištorfský bál, Račianske vinobranie, Hody či Vítanie Mikuláša.


Mám záujem

Račianske suveníry

Majte kus Rače vždy so sebou. Kúpte sebe či vašim známym pohár, tričko či magnetku na pamiatku.E-shop
Adresa

  • Media Rača, spol. s r.o.
    Kubačova 21, 831 06 Bratislava

Kontakt

Sme sociálni