Kontaktujte nás: Sekretariát: 02/49 11 24 31
konateľ: Ing. Peter Semanco | medialne@raca.sk

ZmluvyZverejňovanie zmlúv podľa novely Info zákona č. 382/2011 info zákona, viažúcich sa na finančné prostriedky pochádzajúce z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Rača. 

Dátum

Názov zmluvy                                                                                        

Zmluvný partner  Suma           
27.01.12 ZoRS - Račištorfský bál 2012 Mestská časť Ba - Rača - 1200,00 €
07.03.12 ZoS o zab. med. služieb na úz. MČ Ba - Rača Mestská časť Ba - Rača uznesenie MZ
07.03.12

ZoPS reg.tv. vysielania

Viva studio s.r.o. -21648,00 €
07.03.12 Z o postúp. práv a povinn. obj. v zmluve o dielo Račiansky výber Mestská časť Ba - Rača  -
10.10.12 Zmluva o spolupráci pri propagácii Mestská časť Ba - Rača  -
29.01.13 Dohoda o zrušení zmluvy o poskytnutí služieb v oblasti region. televízneho vysielania zo dňa 01.03.2012 Viva studio, s.r.o.  -
26.02.13    Dodatok č.1 k dohode o zrušení zmluvy o poskytnutí služieb v oblasti regionálnehotelevízneho vysielania zo dňa 01.03.2012 Viva studio, s.r.o.  -
27.02.13 Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí služieb v oblasti regionálneho televízneho vysielania zo dňa 01.03.2012 Viva studio, s.r.o.       - 16 077,6 €
27.02.13 Zapožičanie riadiacej jednotky miestneho rozhlasu pre potreby mestskej časti Mestská časť Ba - Rača  
26.03.13 Zmluva o dielo na výrobu a dodávku periodickej publikácie (časopisu) Račiansky výber Slovenská Grafia, a.s.  -11 520,0 €
29.04.13 Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci pri zabezpečení mediálnych služieb na území mestskej časti Bratislava - Rača Mestská časť Ba - Rača     -71499,696€
15.08.13 zmluva o nájme kamerového systému_MR a MČ Mestská časť Ba - Rača   -
16.10.13 Kúpna zmluva kamery 9 ks. Mestská časť Ba - Rača      - 324,00 €
25.11.13 Kupna zmluva kamera Pekná cesta  Mestská časť Ba - Rača - 36,00 €
20.02.14 Dodatok č. 2 k zmluve o spolupráci č. 91/2012 pri zabezpečení mediálnych služieb na území mestskej časti Bratislava - Rača Mestská časť Ba - Rača - 66 573,0 €
29.05.14 Zmluva o dielo na výrobu a dodávku periodickej publikácie (časopisu) Račiansky výber Slovenská Grafia a.s. -10 800,0 € 
2.3.2015 Dodatok č. 3 k zmluve o spolupráci č. 91/2012 pri zabezpečení mediálnych služieb na území mestskej časti Bratislava - Rača

Mestská časť Ba - Rača

- 66 573,0 €
27.05.2015 Zmluva o dielo na výrobu a dodávku periodickej publikácie (časopisu)  Račiansky výber

Slovenská Grafia a.s.                        

-23 880,00 €

02.09.2015 Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie Michal Rebro -400,00 €
14.10.2015 Zmluva o vytvorení umeleckého diela - film o Rači Miroslav Hájek              -2 500,00 €
08.01.2016 Zmluva o vykone funkcie konateľa Monika Debnárová      
17.10.2016 Napaľovanie a potlač DVD k filmu  Andrej Babuliak -100,00 €
09.01.2017  Dodatok č. 5 k zmluve o finanovaní mediálnych služieb na území Rače Mestská časť Ba - Rača  -64525,00 €
 19.4.2017 Zmluva o plnení vyhradených povinností - Račiansky výber NATUR - PACK, a.s. viď. zmluva 
 278/2016 Distribúcia Račianskeho výberu prostredníctvom Sl. pošty Slovenská pošta plnenie prieb. 
1.8.2017 Zmluva o dielo na tlač Račianskeho výberu / platná do 1.8.2019 Slovenská Grafia -19975,00 €
2.9.2017 fotopráce Zuzana Tomčalová -60,00 €
02.10.2017 Príkazná zmluva október-december 2017 Ing. Silvia Indrová -2 100
30.10.2017 fotopráce Zuzana Tomčalová -20,00 €
30.11.2017 fotopráce Miroslav Hájek -100,00 € 
08.01.2018  Dodatok č. 6. k zmluve o financovaní mediálnych služieb pre rok 2018 na území Rače  Mestská časť Bratislava - Rača  -43 525,00€ 
30.1.2018 Fotopráce za Február 2018 Miroslav Hájek -40,00 €
27.2.2018 Dodatok k zmluve o plnení vyhradenýchpovinností - Račiansky výber NATUR-PACK, a.s. viď. zmluva
9.3.2018 Fotopráce za Marec 2018 Miroslav Hájek -100,00 €
30.4.2018 Fotopráce nepravidelných akcií v Apríl 2018 Miroslav Hájek -100,00 €
2.5.2018 Fotopráce nepravidelných akcií v mesiaci Máj 2018 Miroslav Hájek -180,00 €
30.6.2018 Fotopráce nepravidelných akcií v mesiaci Jún 2018 Miroslav Hájek -50,00 €
30.7.2018 Fotopráce nepravidelných akcií za mesiac August, September 2018 Miroslav Hájek -100,00 €
28.9.2018 Fotopráce nepravidelných akcií za mesiac Október a November 2018 Miroslav Hájek -330,00 €
18.01.2019 Fotopráce  Adam Trnka -150,00 €
28.02.2019 Fotoprace / video Račianske srdce 2019 Miroslav Hájek -300,00 €
28.2.2019 Dodatok č. 7. k zmluve o financovaní mediálnych služieb pre rok 2019 na území MČ Bratislava-Rača (zrušené) Mestská časť Ba - Rača -35 962,00 €
29.03.2019 Dodatok č. 8 k zmluve o financovaní mediálnych služieb pre rok 2019 na území MČ Bratislava - Rača - uprava rozpočtu Mestská časť Ba - Rača -30 607,00 €
23.8.2019 Rámcová zmluva o dielo na výrobu a dodávku periodickej publikácie - tlač Račianskeho výberu Slovenská Grafia a.s. - 21 199,20 € (bez DPH)
11.9.2019 Nájomná zmluva - predmetom nájmu sú plastové vratné poháre Mestská časť BA - Rača -3 000,00 €
20.9.2019 Rámcová zmluva o dielo (grafické spracovanie Račianskeho výberu) Ing. Martin Malina viď zmluva
3.12.2019 Dohoda o ukončení rámcovej zmluvy o dielo Ing. Martin Malina
21.1.2020 Dodatok č. 9 k zmluve o financovaní mediálnych služieb pre rok 2020 na území MČ Bratislava-Rača Mestská časť Ba - Rača -26 600,00 €
6.2.2020 Dodatok k Rámcovej zmluve o dielo na výrobu a dodávku periodickej publikácie - tlač Račianskeho výberu Slovenská Grafia a.s. viď. dodatok
26.10.2020 Rámcová zmluva o dielo na výrobu a dodávku periodickej publikácie - tlač Račianskeho výberu od 11/2020 do 12/20221 Slovenská Grafia a.s. 1 308,00 € bez DPH za jedno vydanie
21.12.2020 Dodatok č. 10 k zmluve o financovaní mediálnych služieb pre rok 2021 na území MČ Bratislava-Rača Mestská časť Bratislava-Rača -26 600,00 €
21.12.2021 Dodatok č. 11 k zmluve o fonancovaní mediálnych služieb pre rok 2022 na území MČ Bratislava-Rača Mestská časť Bratislava-Rača -26 600,00 €
30.12.2021 Rámcová zmluva o dielo č. 1/2021 na výrobu a dodávku periodickej publikácie - tlač Račianskeho výberu od 1/2022 do 12/2022 Business&Marketing service, s.r.o. 15 120,00 € s DPH za všetky vydania
15.12.2022 Rámcová zmluva o dielo č. 1/2022 na výrobu a dodávku periodockej publikácie - tlač Račianskeho výberu od čísla 1/2023 do čísla 8/2023 K A S I C O, a.s. 1602,00 € s DPH za za jedno vydanie
18.1.2023 Dodatok č. 12 k zmluve o spolupráci číslo 91/2012 pri zabezpečení mediálnych služieb na území Mestskej časti Bratislava-Rača Mestská časť Bratislava-Rača -26 600,00 €
24.7.2023 Rámcová zmluva o dielo č. 1/2023 na výrobu a dodávku periodickej publikácie - tlač Račianskeho výberu od čísla 9/2023 do 12/2024 K A S I C O, a.s. 1494,00 € s DPH za jedno vydanie
20.12.2023 Zmluva o dielo na prípravu a tlač časopisu Račiansky výber na rok 2024 REBRAND, s.r.o. 600,00 € s DPH za jedno vydanie
17.1.2024 Dodatok č. 13 k zmluve o spolupráci číslo 91/2012 pri zabezpečení mediálnych služieb na území Mestskej časti Bratislava-Rača Mestská časť Bratislava-Rača -26 600,00 €
Zverejňovanie informácií o uzavretí zmlúv, viažúcich sa na podnikateľské činnosti viď. zmluva spoločnosti a jej aktivity, ktoré nie sú financované z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Rača.

Dátum Názov zmluvy                                                                                                                                Zmluvný partner                               Suma
30.03.12 Mandátna zmluva o poskytovaní účtovných služieb BL Accounting, s.r.o.    -2628,00 €
12.09.12 Zmluva o prenájme informačných plôch č. 134/2012 PRE SENT, s.r.o.            -135,60 €
24.10.12 Zmluva o poskytovaní právnych služieb Olexova Vasilisin .r.o.   - 4800,00 €
11.12.12 Zmluva o reklamnej spolupráci č.9/2012 CORA GEO, s.r.o.    -600,00 €
11.12.12 Zmluva o reklamnej spolupráci č. 10/2012 CORA GEO, s.r.o.    -240,00 €
17.07.13 Zmluva o dielo - Kamerový systém MČ Rača - I. etapa SISLA tech, s.r.o. - 7152,05 €
31.07.13 Poistná zmluva č. 11410605 - poitenie majetku Union poisťovňa  -112,26 €
08.08.13 Dodatok č.1 k poistnej zmluve č. 11410605 Union poisťovňa - 24,40 €
12.09.13 Zmluva o dielo Plat4M Books -4862,40 €
09.01.14 Zmluva o poskytovaní služieb AVL TAX, k.s.  -3816,00 €
18.12.14 Dohoda o splátkovom kalendári Marek Matta +312,70 € 
20.3.2015

Dohoda o ukončení mandát.zmluvy zo dňa 30.03.2012 o poskyt.účt. služieb

BL Accounting, s.r.o.

 -
20.3.2015 Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa 7.1.2014

AVL TAX, k.s.

31.3.2015 Zmluva o poskytovaní účt. služieb  01/2015

acctasa s.r.o.

- 3180,00 €
31.3.2015 Dodatok k Zmluve o poskyt. účt. služieb 01/2015 sprac. OU pre mzdy a pers acctasa s.r.o.  
28.5.2015 Autorská zmluva kniha Tradičné račianske koláče a slané dobroty František Janata -500,00 €
12.6.2015 Príprava a zabezp. animátor. progra.a starostlivosť o deti v dennom tábore Jana Debnárová -570,00 €
15.6.2015 Revolvingová platobná karta Diners Club CS, s.r.o. -119,00 €
15.6.2015 Tlač knihy Tradičné račianske koláče a slané dobroty Neografia -2 611,45 €
3.7.2015 Zabezpečenie animátorskej programu a starostlivosť o deti v dennom tábore Natália Rosinská -270 €
3.7.2015 Zabezpečenie animátorskej programu a starostlivosť o deti v dennom tábore Norika Kristova -335,00 €
20.3.2015 Zabezpečenie grafických prác Ferko Trusina -90,00 €
15.7.2015 Zabezpečenie nákupu leteniek a ubyt. a za účelom výletu pre občanov Rače Pavol Kollarovič -490,00 €
2.9.2015 Vystúpenie hudobnej skupiny Funky Emotions - pódium Kaufland Ivan Korec -650,00 €
2.9.2015 Vystúpenie hudobnej skupiny Profoily  pódium Kaufland Ján Hyža -250,00 €
6.9.2015 Vystúpenie hudobnej skupiny Signature  pódium Kauflan Maroš Poláček -200,00 €
24.8.2015 Príprava Račianskeho Vinobrania Jiřina Perenyiová -590,00 €
31.8.2015 Zabezpečenie pomocných prác Vinobranie  Anton Ďurčo -260,00 €
31.8.2015 Zabezpečenie pomocných prác Vinobranie  Roman Miškolci -60,00 €
31.8.2015 Zabezpečenie pomocných prác Vinobranie  Oliver Dobiáš -90,00 €
22.8.2015 Zabezpečenie pomocných prác a propagácie  Liliana Papánková -380,00 €
31.8.2015 Pomocné práce - pódium Kaufland -  nám, A. Hlinku Tomáš Brodek -150,00 €
31.8.2015 Zabezpečenie pomocných prác Vinobranie  Petra Pažitná -90,00 €
31.8.2015 Zabezpečenie moderovania  - pódium Kaufland - nám, A. Hlinku Ján Polákovič -1000,00 €
31.8.2015 Zabezpečenie animácie -  pódium Kaufland -  nám, A. Hlinku Natália Rosinská -100,00 €
31.8.2015 Zabezpečenie animácie -  pódium Kaufland -  nám, A. Hlinku Norika Kristova -150,00 €
31.8.2015 Zabezpečenie stráženia  - pódium Kaufland -  nám, A. Hlinku Asen Cvetnov -140,00 €
10.9.2015 Poskytnutie služieb - predaj suvenírov Michaela Miklovičová -90,00 €
10.9.2015 Poskytnutie služieb - predaj suvenírov Barbora Šimkovičová -90,00 €
10.9.2015 Poskytnutie služieb - predaj suvenirov Kornélia Plachá -350,00 €
14.12.2015 Pripomienkovanie a fializácia zakladateľskej listiny Jozef Šuchta -200,00 €
2.12.2015 Kompletizácia materiálov na vyhotovenie web stránky suveniryraca.sk Ján Giro -960,00 €
11.4.2016  Organizácianpomocných prác - Račiansky polmaratón Marek Porvazník -150,00 €
11.4.2016 Sprostredkovanie a zabezpečenie reklamy Eva Hajdúchová -71,00 €
28.4.2016 Zabezpečenie predaja suvenírov - Hody 2016 Kornélia Plachá -180,00 €
28.4.2016 Zabezpečenie predaja suvenírov - Hody 2016 Jana Debnárová -90,00 €
28.4.2016 Zabezpečenie predaja suvenírov - Hody 2016 Norika Kristová -30,00 €
24.4.2016 Zabezpečenie pomocných prác - výves reklamných banerov  Anton Ďurčo -150,00 €
24.4.2016 Zabezpečenie pomocných prác - výlep plagátov Jaroslav Kušmír  -40,00 €
7.4.2016 Vytvorenie web stránky, tvorba textu, dokumentov, eshop Lenka Zubčáková -900,00 €
11.7.2016 Zabezpečenie pomocných prác - vybavovanie objednávok pre klientov Norika Kristová -30,00 €
11.7.2016 Zabezpečenie pomocných prác - vybavovanie objednávok pre klientov Natália Rosinská -30,00 €
11.7.2016 Zabezpečenie pomocných prác - vybavovanie objednávok pre klientov Veronika Vranová -80,00 €
15.8.2016 Zabezpečovanie pomocných prác na Vinobraní Norika Kristová -145,00 €
5.9.2016 Zabezpečovanie pomocných prác - stráženie pódia Kaufland Asen Cvetanov -100,00 €
5.9.2016 Zabezpečenie pomocných prác - Račiansky chotár Boris Topčič -80,00 €
5.9.2016 Zabezpečovanie pomocných prác - Račiansky chotár Michaela Hanzelová -220,00 €
5.9.2016 Animačný program v stánku Kaufland  Natália Rosinská -50,00 €
5.9.2016 Moderovanie pódia Kaufland Ján Polakovič  -800,00 €
5.9.2016 Pomocné práce pre pódium Kaufland Slavomír Veruzáb -150,00 €
5.9.2016 Pomocné práce pre pódium Kaufland  Tomáš Brodek -150,00 €
5.9.2016 Pomocné práce pre Račiansky chotár Uršula Mináriková -25,00 €
5.9.2016 Pomocné práce pre pódium Kaufland Veronika Vranová -150,00 €
5.9.2016 Animačný program v stánku Kaufland Viktória Gajdošová -25,00 €
2.9.2016 Vystúpenie skupiny Andrea Blahová  Andrea Blahová -150,00 €
2.9.2016 Vystúpenie skupiny Profily Ján Hyža -250,00 €
2.9.2016 Vystúpenie skupiny Signature Miroslav Poláček -200,00 €
2.9.2016 Vystúpenie skupiny Silent Trio Peter Bulík -550,00 €
5.9.2016 Predaj suvenírov počas Vinobrania  Kornélia Plachá -320,00 €
5.9.2016  Predaj suvenírov počas Vinobrania Michaela Miklovičová -120,00 €
1.9.2016 Zabezpečenie pomocných prác - výves reklamných bannerov Anton Ďurčo -180,00 €
5.9.2016 Zabezpečenie platenej facebookovej reklamy Ján Polakovič -40,82 €
5.9.2016 Zabezpečenie technického zázemia - krst knihy Tradičné račianske špeciality Marek Ivan -20,00 €
5.9.2016 Zabezpečenie prípravných prác pre krst novej knihy Tradičné račianske špeciality Beata Bešková -20,00 €
5.9.2016 Zabezpečenie technických prác a technického zázemia pre potreby premietania filmu o Rači Peter Gembický -60,00 €
5.9.2016 Zabezpečenie technických prác a technického zázemia pre potreby premietania filmu o Rači Pavol Kollarovič -60,00 €
5.9.2016 Zabezpečenie technických prác a technického zázemia pre potreby konania akcie krištáľová krídlo Peter Gembický -80,00 €
12.9.2016 Zabezpečenie technických prác a technického zázemia pre potreby konania akcie krištáľové krídlo Martin Nižňanský -25,00 €
28.10.2016 Zabezpečovanie pomocných prác - vybavovanie objednávok pre klientov Ján Kadlečík -15,00 €
28.10.2016 Napaľovanie a potlač DVD k filmu Pavol Kollárovič -100,00 €
01.12.2016 Predaj suvenírov - Vianočné trhy Kornélia Plachá -40,00 €
02.05.2016 Elektronické služby Dôvera - €
05.01.2017 Zmluva o poskytovaní účtovných služieb Benten s.r.o. -3816,00 €
05.01.2017 Zmluva o poverení spracúvaním OU IS Účtovníctvo Benten s.r.o -
05.01.2017 Zmluva o poverení spracúvaním OU pre mzdy a pers  Benten s.r.o. -
23.01.2017 Pomocne práce - príprava tomboly bál 2017 Asen Cvetanov -20,00 €
23.01.2017 Pomocne práce - príprava tomboly bál 2017 Martin Hrabovsky -20,00 €
05.01.2017 Komplexné zabezpečenie kompletizácie tomboly bál 2017 Veronika Vranová -300,00 €
20.02.2017 Elektronické služby Union
  Elektronické služby  Dôvera
5.5.2017 Račianske hody - atrakcia fotostánok  Asen Cvetanev -50,00 €
5.5.2017 Račianske hody - atrakcia fotostánok Lenka Pastýrová -50,00 €
4.4.2017 Račiansky polmaratón  Marek Porvazník -150,00 €
5.5.2017 Račianske hody - predaj suvenírov Kornélia Plachá -150,00 €
5.5.2017 Račianske hody - predaj suvenírov Jana Debnárová -150,00 €
5.5.2017 Zmluva o poskytn. služieb - ambulantný predaj povolenia  Jirina Perényiová -90,00 € 
20.03.2017 využívanie el. služieb - zánik  Union Union
5.5.2017 Račianske hody - stánok so suvenírmi Veronika Vranová -150,00 €
5.5.2017 Račianske hody - stánok so špecialitami Rastislav Debnár -150,00€
5.5.2017 Račianske hody - stánok so špecialitami Richard Debnár -150,00€
5.5.2017 Festival Frankovky modrej  Ivan Ťapák -25,00€
20.6.2017 Festival Frankovky modrej - moderovanie Veronika Vranová -60,00€
20.6.2017 Festival Frankovky modrej Jana Debnárová -70,00 €
22.6.2017 Poistenie ku karte Tatra banka -30,00 €
20.6.2017 Festival Frankovky modrej - distribúcia leták Richard Sýkora -20,00 €
4.9.2017 Moderovanie - Račiansky chotár -  súťaže, moderovanie Miroslav Mihalík -50,00 €
6.9.2017 Program Račianske vinobranie -  program Andrea Bláhová -150,00 €
4.8.2017 Výroba dokumentárneho filmu Golser festival  Epic production s.r.o. -1800,00 €
4.8.2017 Moderovanie Golser festival -  moderovanie Miroslav Mihalík -200,00 €
13.9.2017 Račianske vinobranie - pomocné práce pódium Slavomír Veruzáb -150,00 €
13.9.2017 Program Račianske vinobranie - moderovanie Veronika Vranová -150,00 €
5.9.2017 Račiansek vinobranie Sára Šarlota Szluková -70,00 €
5.9.2017 Račiansek vinobranie Laura Gyurkovics -70,00 €
6.9.2017 Račiansek vinobranie  Ján Polakovič -800,00 €
6.9.2017 Príprava pódia na Strongman show - preprava pódia Marek Porvazník -100,00 €
6.9.2017 Račianske vinobranie -  program Kamil Krivosudský -450,00 €
13.9.2017 Račianske vinobranie - predaj suvenírov Jana Bednaričová -50,00 €
13.9.2017 Račiansek vinobranie predaj suvenírov Kornélia Plachá -120,00 €
24.8.2017 Račiansek vinobranie kampaň euroAWK, spol. s r.o. -300,00 €
29.9.2017 razba mincí na predaj Ivan Ťapák -25,00 €
13.9.2017 Račianske vinobranie -  Račianske vinobranie Tomáš Brodek -250,00 €
13.9.2017 Račianske vinobranie - financovanie programu v Amfiteátri "Cigán. diabli" Mestská časť Ba-Rača -2500,00 €
22.1.2018 Zmluva o reklamne spolupráci - Račistorfský bál 2018 euroAWK, spol. s r.o. -200,00 €
2.2.20018 Vystúpenie Katarína Hasprová a Patrik Vyskočil (Račistorfský bál 2018) Mestská časť Bratislava-Rača -1500,00 €
 12.4.2018 Propagácia klienta vrátane roznosu letákov Matúš Pilinský -170,00 € 
12.4.2018 Propagácia klienta vrátane roznosu letákov Katarína Dobiášová -25,00 €
12.4.2018 Propagácia klienta vrátane roznosu letákov Dominika Feketeova -50,00 €
10.3.2018 Umiestňovanie reklamných banerov na trhovisku Detvianska a ostatné reklamné plochy na území Mestskej časti Bratislava-Rača v roku 2018 Anton Ďurčo -300,00 €
2.5.2018 Račianske hody - predaj suvenírov Kornélia Plachá -100,00 €
2.5.2018 Račianske hody - predaj suvenírov Barbora Šimkovičová -50,00 €
24.4.2018 Zmluva o reklamnej spolupráci - Račianske hody 2018 euroAWK, spol. s r.o. -300,00 €
29.5.2018 Vystúpenie hudobnej skupiny LOJZO na WORLD CHALLENGE DAY 2018 skupina LOZJO -2000,00 €
12.9.2018 Komplexný manažment programu na pódiu KAUFLAND Jana Debnárová -300,00 €
11.9.2018 Račianske vinobranie - predaj a propagácia suvenírov Kornélia Plachá -210,00 €
30.8.2018 Detské vystúpenie na pódiu KAUFLAND Miroslav Šmilňák -Miro Jilo -400,00 €
12.9.2018 Pomocné práce na pódiu KAUFLAND Richard Debnár -190,00 €
27.8.2018 Vystúpenie skupiny JOZEFOVE KONE  dňa 15.9.2018 Pavol Kováč -450,00 €
12.09.2018 Račianske vinobranie - predaj suvenírov Barbora Šimkovičová -90,00 €
12.9.2018 Pomocné práce na pódiu KAUFLAND Samuel Mlynarčík -165,00
12.9.2018 Pomocné práce na pódiu KAUFLAND Oliver Doboš -165,00 €
12.9.2018 Moderovanie na pódiu KAUFLAND Matej Martinček -50,00 €
12.9.2018 Pomocné práce na pódiu KAUFLAND Asen Cvetanov -20,00 €
14.9.2018 Poskytnutie bezpečnostných služieb pri pódiu KAUFLAND Defense Pro, s.r.o. -940,90 €
27.11.2018 Postúpenie pohľadávok  Nell Kapital s.r.o. -700,00 €
28.03.2019 Spracovanie agendy spoločnosti apríl - jún 2019 Fatulová Mária -900,00 €
27.03.2019 pomocmé práce  Anton Ďurčo -100,00 €
02.05.2019 Predaj suvenírov - Račianske hody Mária Fatulová -100,00 €
12.04.2019 Pomocné práce - triedenie dokumentácie k archivácii Liliana papánková -200,00 €
02.05.2019 Predaj suvenírov - Račianske hody RNDr. Marta Sýkorová - 40,00 €
25.7.2019 Dohoda o vzájomnom vysporiadaní vzťahov vyplývajúcich zo zmluvy o výkone konateľa Ing. Monika Debnárová 2 100,00 €
Rok 2022
27.7.2022 Zmluva o propagačnej činnosti - Račianske vinobranie 2022 ENGIE Services a.s. 1 000,- € bez DPH
2.8.2022 Zmluva o propagačnej činnosti - Račianske vinobranie 2022 2JTI, s.r.o. 1 500,- € bez DPH
4.8.2022 Zmluva o propagačnej činnosti - Račianske vinobranie 2022 CONTERA Management SK, s.r.o. 1 000,- € bez DPH
17.8.2022 Zmluva o reklame - Račianske vinobranie 2022 ECO-INVESTMENT, a.s. 5 000,- € bez DPH
19.8.2022 Zmluva o propagačnej činnosti - Račianske vinobranie 2022 CORA GEO, s.r.o. 500,- € bez DPH
31.8.2022 Zmluva o propagačnej činnosti - Račianske vinobranie 2022 euroAWK, spol. s r.o. 400,- € bez DPH
5.9.2022 Zmluva o propagačnej činnosti - Račianske vinobranie 2022 VI GROUP, spol. s r.o. 1 000,- € bez DPH
7.9.2022

Zmluva o poskytnutí peňažného daru - Račianske vinobranie 2022

Slovenská sporiteľňa, a.s. 200,- €

ROK 2023

15.5.2023

Zmluva o zabezpečení uverejnenia inzercie v období od 15.5.2023 do 14.5.2024

Bratislavský samosprávny kraj 10 000,- € bez DPH
12.7.2023

Zmluva o propagačnej činnosti - Račianske vinobranie 2023

KAMI PROFIT, s.r.o. 1 000,- € bez DPH
28.7.2023

Zmluva o propagačnej činnosti - Račiansek vinobranie 2023

ENGIE Services, a.s. 1 000,- € bez DPH
21.8.2023

Zmluva o propagačnej činnosti  - Račianske vinobranie 2023

CONTERA Management SK, s.r.o. 1 000 ,- € bez DPH

ROK 2024

20.6.2024 Zmluva o sprostredkvaní umeleckého výkonu skupiy Tublatanka Tublatanka plus, s.r.o. 13 000,- bez DPH