Kontaktujte nás: Sekretariát: 02/49 11 24 31
konateľ: Ing. Peter Semanco | medialne@raca.sk

P1370993 (1).jpgPredmet činnosti spoločnosti • výroba, nákup, predaj, sprostredkovanie audiovízie v rozsahu voľnej živnosti
 • technické služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov (zvuk, strih, dabing, titulkovanie, špeciálne efekty)
 • producentská činnosť v oblasti videotvorby
 • obchodná, distribučná, odborná poradenská činnosť v oblastiach filmu a audiovizuálnych programov
 • vydávanie periodických a neperiodických publikácií v rozsahu voľnej živnosti
 • vydávanie nahraných všetkých druhov nosičov záznamu zvuku v rozsahu voľnej živnosti
 • vydávanie nahraných všetkých druhov nosičov záznamu obrazu v rozsahu voľnej živnosti
 • reklamná činnosť
 • organizovanie kultúrnych podujatí
 • technické a organizačné zabezpečenie výstav
 • poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
 • prenájom filmovej, televíznej techniky a spotrebného tovaru
 • prevádzkovanie požičovne videofilmov
 • výroba, požičiavanie, distribúcia videa
 • televízne vysielanie podľa licencie udelenej radou pre vysielanie a retransmisiu
 • poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
 • prevádzkovanie výdajne stravy v spojitosti s dovozom vyrobených jedál v prepravných gastronádobách a termoportoch z iných prevádzok
 • poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach