0,00 € s DPH

Zabezpečovanie mediálnych služieb


Milí priatelia,

spoločnosť Media Rača, spol. s r.o. zabezpečuje pre mestskú časť mediálne služby v podobe výroby televízneho vysielania, grafického spracovania, tlače a distribúcie Račianskeho výberu a administrácie Úradnej tabule na web stránke mestskej časti Bratislava - Rača. Všetky uvedené činnosti, súvisiace so zabezpečením mediálnych služieb sú plne financované z rozpočtu mestskej časti. Výška týchto financií, alokovaných na uvedené mediálne služby každý rok odsúhlasuje zastupiteľstvo,  ako súčasť rozpočtu mestskej časti. Tieto prostriedky slúžia výhradne a len na zabezpečenie činností spojených s výrobou televízneho vysielania vo forme Račianskeho magazínu, vydávaním miestneho tlačeného periodika Račiansky výber, kde graficky spracováva príspevky a fotografie, zabezpečuje jeho tlač a následnú distribúciu do račianskych domácností. Ďalej zabezpečuje fotografovanie lokálnych kultúrno - spoločenských podujatí organizovanýcch mestkou časťou, vrátane archivácie pre potreby mestske časti. Okrem toho zabezpečujeme aj administráciu Úradnej tabule web stránky mestskej časti. Všetky prostriedky alokované na zabezpečovanie vyššie uvedených mediálnych služieb podliehajú koncoročnému zúčtovaniu a učetrené finančné prostriedky sa vracajú späť mestskej časti  formou dobropisu. 

Račiansky magazín 

nahradil bývalú Televíziu Rača. Podáva aktuálne, užitočné a praktické informácie a spravodajstvo o tom, čo sa dialo, deje a bude diať vo vašom okolí. Reportáže o problémoch, ktoré vás trápia, či profily zaujímavých ľudí z Rače, Krasňan a z Východného. Magazín o živote v Rači ste si prvýkrát mohli pozrieť v utorok 17. januára 2012. Račiansky magazín sa vysiela v dvojtýždennom cykle a obsahuje nosnú reportáž, prehľad udalostí formou krátkych reportáží a rozhovor v štúdiu na aktuálnu tému. Vysielanie je zabezpečené prostredníctvom vysielania Televízie Bratislava. Premiéra Račianskeho magazínu je každý druhý utorok v mesiaci vždy o 18.45 h. Následne sa počas nasledujúcich týždňov odvysiela jej štrnásť repríz.

Od apríla 2018 bolo vysielanie Račianskeho magazínu ukončené.

 

je plnofarebný informačný mesačník, zachytávajúce informácie o živote v Rači. Ponúka ideálny priestor pre riadkovú, ale i plošnú inzerciu. Je distribuovaný zadarmo do všetkých domácností v Mestskej časti Bratislava - Rača, Krasňany a Východné vždy koncom mesiaca v náklade 11 500 výtlačkov (má záber na viac ako 22 000 obyvateľov). Distribúcia Račianskeho výberu je zabezpečovaná prostredníctvom kolportérov Slovenskej pošty.

Web stránka www.raca.sk

je venovaná najčerstvejším aktualitám o dianí v obci, pozvánkam na kultúrno - spoločenské podujatia a iným potrebným informáciám. Nájdete tu aj sekciu venovanú trasparentnému zverejňovaniu zmlúv, faktúr a objednávok. Web stránka Rače je ideálnym nástrojom k vyhľadávaniu aktuálnych informácí týkajúcich sa mestskej časti Bratislava - Rača. Web stránka mestskej časti prešla kompletnou rekonštrukciou v roku 2017, reagujúc na aktuálny dopyt po informáciách zo strany obyvateľov mestskej časti.


Výroba a predaj suvenírov


V roku 2012 rozšírila spoločnosť svoju činnosť o výrobu a predaj suvenírov s račianskymi motívmi. Projekt suvenírov sme však oficiálne odštartovali až o rok neskôr, kedy ku knihe tradičných račianskych receptov pribudli aj tričká, šálky, magnetky, kľúčenky, .. Račianske suveníry zaznamenali u miestnych obyvateľov veľký úspech, preto sme k existujúcemu portfóliu tričiek, šálok, pohárov, magnetiek a kníh, pridali aj kalendáre. V rozširovaní suvenírového portfólia sa pokračuje aj naďalej. Záujemcovia si ich môžu zakúpiť aj priamo na úrade - v Obecnom dobe vo vyhradenom čase (pondelok 15:00 - 17:00, štvrtok 8:00 - 11:30), alebo počas hodov a vinobrania nájdete náš stánok v Račianskom chotári. Aktuálnu ponuku suvenírov našich nájdete na www.suveniryraca.sk


Prenájom reklamného priestoru 


Využite možnosť zviditeľniť Vašu spoločnosť formou exteriérovej reklamy v zornom uhle očí okoloidúcich. Dávame Vám do pozornosti viacero možností prenájmu reklamných plôch nachádzajúcich sa na území mestskej časti Bratislava - Rača. 

>>Inzercia v plnofarebnom tlačenom periodiku Račiansky výber

Račiansky výber je plnofarebný informačný mesačník, zachytávajúce informáie o živote v Rači, bezplatne distribuovaný do 11 500 domácnosti v mestskej časti Bratislava - Rača. Ponúka priestor aj pre riadkovú a plošnú inzerciu. 

>>Umiestnenie reklamných bannerov na web stránke www.raca.sk

>>Prenájom reklamných plôch na športoviskách 

>>Reklamný priestor v informačných vývesných skrinkách v Rači, Krasňanoch a na Východnom

Informačné vývesné skrinky sa nachádzajú na najnavštevovanejších miestach v Mestskej časti Bratislava-Rača. Slúžia predovšetkým na propagáciu podujatí organizovaných Mestskou časťou Bratislava Rača. 

Vývesné skrinky Rača: 

Barónka – pred „Kokoškom“, Potočná, Karpatské námestie – pred bývalými potravinami, Barónka pred NKD, Tbiliská – pred Zdravotnýn strediskom, Rustaveliho – pred Obchodným domom, Detvianska – tržnica, Kubačova – pred Miestnym úradom, Kubačova – oproti NKD, Sadmelijská – obchod, Námestie A. Hlinku – Detský park

Vývesné skrinky Krasňany: 

Račianska, Račianska / Černockého, zastávka električky, Kadnárova 19 – Krasnianska beseda, Kadnárova

Vývesné skrinky Východné: 

Pri šajbách – autobusová zastávka, Dopravná – autobusová zastávka, Dopravná – pri Dopravnej 57, Na pasekách, Pri materskej škole Pri Šajbách


Partnerstvá k podujatiam, programu a súťažiam


V Rači sa počas roka koná množstvo kultúrno - spoločnenských a športových podujatí. Každé kultúrne podujatie je charakteristické nie len svojim programom, ale je unikátne aj svojim zameraním. Prípadným záujemcom o zviditeľnenie svojej firmy počas bálu, hodov, vinobrania, či MDD ponúkame viacero možností  prezentácie svojich produktov a služieb. V prípade potreby vieme ušiť aj partnerstvo priamo na mieru. 

>>Partnerstvá k podujatiam

    

  • Možnosti reklamných partnerstiev počas Račištorfského bálu
  • Možnosti reklamných partnerstiev k podujatiam venovaným deťom: Medzinárodný deň detí, či Vítanie Mikuláša

>>Partnerstvá k súťažiam

Počas celého roka organizuje mestská časť množstvo kultúrno - spoločenských podujatí, ktorých súčasťou býva aj viacero populárnych súťaží, kde môžu firmy pozitívne zviditeľniť svoju firmu.

  • Možnosti reklamných partnerstiev k súťažiam, organizovaných v súvislosti s vybranými kultúrno - spoločenskými podujatiami
  • Možnosti reklamných partnerstiev k súťažiam, organizovaných v súvislosti s vybranými športovými podujatiami

>>Partnerstvá k programu (interpreti, kapely)

  • Možnosť reklamného partnerstva k vybranému interpretovi, či kapele ako súčasti kultúrneho programu na vybratých podujatiach: počas bálu, hodov a vinobrania formou ich financovania

inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.