Kontaktujte nás: Sekretariát: 02/49 11 24 31
konateľ: Ing. Peter Semanco | medialne@raca.sk

Faktúry: 2014

A) ZVEREJŇOVANIE FAKTÚR, ktorých financie sú alokované na rozpočet mestskej časti Bratislava - Rača

P.č. Dátum Popis Dodávateľ Suma
001 služby 07.01.14 hosting domény ZONER s.r.o. 115,20
002 tlač 14.01.14 tlač Račianskeho výberu 01/2014 Slovenská Grafia a.s. 1047,26
003 tovar 14.01.14 tovar, výzdoba bál AWA design 52,90
004 tovar 14.01.14 tovar, výzdoba bál CALLYPSO 9,50
005 tovar 14.01.14 tovar Internet Mall Slovakia, s.r.o. 341,-
006 bál 23.01.14 vstupenky, bál Mestská časť Bratislava-Rača 490,-
007 tovar 29.01.14 tovar, bál HydroFlora s r.o. 155,28 
008 tovar 29.01.14 tovar Top Print Plus 74,40€
009 účto 04.02.14 účtovníctvo BL Accounting 182,40
010 tlač 05.02.14 polygrafické služby areaprint s.r.o. 109,32
011 tlač 05.02.14   polygrafické služby areaprint s.r.o. 235,20
012 magazín 11.02.14 Račiansky magazín: výroba, vysielanie Viva Studio, s.r.o. 730,66
013 tlač 11.02.14 tlač Račianskeho výberu 02/2014 Slovenská Grafia a.s. 1047,26
014 služby 13.02.14 služby kedykam, s.r.o. 204,-
015 služby 18.02.14   administrácia webu Matin Křivan 250,-
016 tovar 20.02.14 tovar SPARKS, s.r.o. 45,60
017 tlač 06.03.14 tlač Račianskeho výberu 03/2014 Slovenská Grafia, a.s. 1047,26
018 služby 06.03.14 fotoslužby Ing. Ľubomír Prekop 80,-
019 účto 18.03.14 účtovníctvo BL Accounting 182,40
020 magazín 18.03.14 Račiansky magazín: výroba a vysielanie Viva Studio, s.r.o. 1461,30
021 tovar 25.03.14 tovar ACE SEWIN 138,-
022 služby 27.03.14 administrácia webu Martin Křivan 250,-
023 tovar 27.03.14 tovar ADLER Czech, a.s. 102,22
024 tlač 01.04.14 polygrafické služby areaprint s.r.o. 75,12
025 magazín 09.04.14   Račiansky magazín: výroba a vysielanie Viva Studio, s.r.o. 1461,30
026 služby 10.04.14 daňové zastupovanie AVL TAX, k.s. 96,-€
027 služby 10.04.14 účtovníctvo BL Accounting, s.r.o. 410,40€
028 tlač 10.04.14 tlač Račianskeho výberu 04/2014 + priloha Hody Slovenská Grafia, a.s. 1569,60
029 služby 23.04.14 administrácia webu Martin Křivan 250,-
030 služby 23.04.14 fotoslužby Ing. Ľubomír Prekop 80,-
031 tovar 30.04.14 tovar Martinus.sk, s.r.o. 37,62
032 magazín 06.05.14 Račiansky magazín: výroba a vysielanie Viva Studio, s.r.o. 2191,96
033 tlač 06.05.14 tlač Račianskeho výberu 05/2014 Slovenská Grafia, a.s. 1743,50€
034 služby 13.05.14 účtovníctvo BL Accounting 182,40
035 tlač 03.06.14 tlač Račianskeho výberu 06/2014 Slovenská Grafia a.s. 1047,26
036 služby 10.06.14 administrácia webu Martin Křivan 250,-
037 služby 10.06.14 fotoslužby Ing. Ľubomír Prekop 110,-€
038_služby 10.06.14 účtovníctvo BL Accounting, s.r.o. 182,40
039 služby 12.06.14 servis pokladne TRENAS, s.r.o. 46,03
040 magazín 17.06.14 Račiansky magazín: výroba a vysielanie  Viva Studio, s.r.o. 1461,30
041 služby 03.07.14 účtovníctvo BL Accounting 182,40
042 tlač 15.07.14 tlač Račianskeho výberu 7+8/2014 Slovenská Grafia a.s. 1047,26€ 
043 magazín 15.07.14 Račiansky magazín: výroba a vysielanie Viva Studio, s.r.o. 1461,30
044 služby 15.07.14 daňové zastupovanie AVL TAX, k.s. 96,-
045 služby 16.07.14 administrácia webu Martin Křivan 250,-
046 služby 29.07.14 fotoslužby Ing. Ľubomír Prekop 60,-
047 služby 29.07.14 administrácia webu Martin Křivan 250,-
048 dobropis 29.07.14 dobropis Slovenská Grafia a.s. -65,40€
049 služby 07.08.14 účtovníctvo BL Accounting, s.r.o. 182,40
050 služby 21.08.14 administrácia webu Martin Křivan 250,-€
051        
052 služby 09.09.14 účtovníctvo BL Accounting, s.r.o. 182,40€
053 služby 09.09.14 prenájom informačných plôch PRE SENT, s.r.o. 271,20€
054 tlač 11.09.14 tlač Račiansky výber 9/2014 + príloha Vinobranie Slovenská Grafia a.s. 1678,06€
055 služby 11.09.14 kuriérske služby B.K.S. Expres, s.r.o. 38,16€
056 služby 11.09.14 inzercia Kam do mesta enter design, s.r.o. 60,-€
057 služby 23.09.14   administrácia webu Martin Křivan 250,-€
058 tlač 01.10.14 tlač kniha Rača Slovenská Grafia a.s. 1408,-€
059 tlač 01.10.14 dotlač Račianskeho výberu príloha Vinobranie 9/2014 Slovenská Grafia a.s. 2160,-€
060 služby 01.10.14 daňové zastupovanie AVL TAX, k.s. 96,-€
061 služby 02.10.14 účtovníctvo BL Accounting 182,40€
062 tlač 07.10.14 tlač Račianskeho výberu - rozširene vydanie 10/2014 Slovenská Grafia a.s. 981,82€
063 magazín 11.11.14 Račiansky magazín: výroba a vysielanie Viva Studio, s.r.o. 1461,30€
064 magazín 11.11.14 Račiansky magazín: výroba a vysielanie Viva Studio, s.r.o. 2191,96€
065 tlač 11.11.14 tlač Račianskeho výberu - rozširene vydanie 11/2014 Slovenská Grafia a.s. 1678,80€
066 služby 11.11.14 účtovníctvo BL Accounting 182,40€
067 služby 11.11.14 fotoslužby Ing. Ľubomír Prekop 15,-€
068 tlač 25.11.14 storno zákazky Slovenská Grafia a.s. 144,- €
069 služby  3.12.14 zabezpečenie kultúrno-spoločenského programu dňa 11.10.2014 S.R.S. LIGHT DESIGN  180,-€ 
070 magazín 3.12.14  Račiansky magazín: výroba a vysielanie Viva Studio, s.r.o. 1461,30€ 
071 služby 3.12.14  účtovníctvo BL Accounting 182,40€ 
072 tlač 9.12.14 tlač Račianskeho výberu - 12/2014 Slovenská Grafia a.s. 981,82 €
073 služby 16.12.14 administrácia webu Martin Křivan 250,-€ 
074 služby 16.12.14  administrácia webu Martin Křivan 250,-€ 
075 služby 18.12.14 administrácia webu Martin Křvan 250,-€
076 služby 31.12.14 kuriérske služby B.K.S. Expres, s.r.o. 6,84 €
077 služby 31.12.14 daňové zastupovanie AVL TAX, k.s. 96,-€
078 služby 31.12.14 účtovníctvo BL Accounting 182,40 €
079 magazín 31.12.14 Račiansky magazín: výroba a vysielanie Viva Studio, s.r.o. 1461,30 €
080 služby 31.12.14 administrácia webu Martin Křivan 250,- € 
081 dobropis 31.12.14 vyúčtovanie plnenia rozpočtu za rok 2014 Mestská časť Bratislava-Rača 1765,-€