Kontaktujte nás: Sekretariát: 02/49 11 24 31
konateľ: Ing. Peter Semanco | medialne@raca.sk

Faktúry: 2015

20150043 12.02.2015  kuriérske služby  B.K.S. Expres, s.r.o. 26,52
1515004 12.02.2015  účtovnícke služby  BL Accounting, s.r.o. 182,40
1500020129 12.02.2015  polygrafické služby  JUICE s.r.o. 194,40
9150052 12.02.2015  polygrafické služby  BIND Print s.r.o. 36,00
 9150048 12.02.2015  polygrafické služby  BIND Print s.r.o. 176,16
9150051  12.02.2015  polygrafické služby  BIND Print s.r.o. 57,60
20150015 22.01.2015 spotrebný tovar EVISION, spol. s.r.o. 213,50
20150021  25.02.2015  scanner   EVISION, spol. s.r.o. 71,92
1515028  04.03.2015  účtovnícke služby  BL Accounting, s.r.o. 182,40
20150115  12.03.2015  kuriérske služby  B.K.S. Expres, s.r.o. 6,00
9150125  12.03.2015  polygrafické služby  BIND Print s.r.o. 181,32
150723 12.03.2015 kniha, ďalší predaj Plat4M Books  213,84
00852015  25.03.2015 polygrafické služby Areaprint, s.r.o. 53,04 
1500020272  25.03.2015  polygrafické služby JUICE s.r.o.  98,40 
20150101  25.03.2015  figurina, suveniry TERRA s.r.o.  60,00
151482  25.03.2015  kuriérske služby DER KURIER Slov.. s.r.o. 11,95
2015014  13.04.2015  daňové zastupovanie AVL TAX, a.s.  96,00 
20150185  13.04.2015  kuriérske služby B.K.S. Expres, s.r.o. 13,68 
1515060  13.04.2015  účtovnícke služby  BL accounting, s.r.o. 410,40 
2015043  13.04.2015 provízia kniha Plat4MBooks, s.r.o.  
150012  13.04.2015  registračná pokladnica TRENAS, s.r.o.  334,07 
15012  30.04.2015  účtovnícke služby acctassa, s.r.o.  250,00 
20150302  19.05.2015 balóny  LUKY MZ, s.r.o.  21,55
20150255 11.06.2015 kuriérske služby  B.K.S. Expres, s.r.o. 6,84 
2015008  11.06.2015  tovar, ďalší predaj NAG s.r.o. 29,04 
15014  24.06.2015  účtovnícke služby acctassa, s.r.o.  250,00
2015093  24.06.2015  právne služby Zuzana Papšíková   480,00 
1500002214 11.06.2015  tovar, ďalší predaj  SPARKS, s.r.o.  48,30 
1815000047  11.06.2015  kniha, ďalší predaj  NEOGRAFIA a.s.  892,10 
1815000046  11.06.2015  kniha, ďalší predaj  NEOGRAFIA a.s. 1981,10 
15016  01.07.2015  účtovné služby  acctassa  250,00 
20150124  01.07.2015  prenájm atrakcií FÉNIX promotion s.r.o.  322,80 
9150378  01.07.2015 polygrafické služby  BIND Print s.r.o. 187,20 
2015702  09.07.2015  zvuková produkcia  Peter Mézeš 150,00 
2015013  09.07.2015  tovar, ďalší predaj  Nag s.r.o. 36,00
20150228  09.07.2015  HO proBook  EVISION, spol. s r.o. 638,39
1050000284  09.07.2015  polygrafické služby  JUICE s.r.o. 129,00
1050000304  13.07.2015  polygrafické služby  JUCE s.r.o. 1260,00
2112015  13.07.2015 služby, výlet, ďalší predaj  Dinners club international 129,00
2112015  27.07.2015  služby, výlet, ďalší predaj Dinners club international 720,15
2015144  06.08.2015  právne služby  AK Zuzana Papšíková 1080,00
2015154  25.08.2015  právne služby AK Zuzana Papšíková 720,00
9150460  25.08.2015  polygrafické služby  BIND Print s.r.o. 156,00
9150503  25.08.2015  polygrafické služby  BIND Print s.r.o. 96,00 
384215  03.09.2015  prenájom informačných plôch, Vinobranie  PRE SENT s.r.o.  271,20 
1534075  03.09.2015  technické zabezpečenie, Vinobranie  S.R.S. LIGHT DESIGN  4825,20 
2311 09.09.2015  zabepečenie výlet, ďalší predaj Dinners club International 441,41
20150532 09.09.2015  kuriérske služby B.K.S. Expres, s.r.o. 12,84
20150028 11.09.2015  program, Vinobranie OKO2 s.r.o. 800,00
2015130 13.09.2015  program, Vinobranie  PARTYMAKER s.r.o. 1200,00
20150502 16.09.2015  program, Vinobranie  14m-tam, s.r.o. 360,00
115110939 16.09.2015 dobropis NEOGRAFIA a.s. -2872,60
612015 21.09.2015  program, Vinobranie  Miriam Králová - MIA 200,00
212015 11.09.2015  program, Vinobranie Kontra Band s.r.o. 1000,00
550902015 23.09.2015  program, Vinobranie  Show portal s.r.o. 200,00
35937 23.09.2015 ubytovanie, London Hotel Holiday Inn 2890,31
12304  23.09.2015 ubytovanie, London Hotel Holiday Inn 2890,31
682015 28.09.2015  program, Vinobranie  Divadlo JAJA 500,00
262015 28.09.2015  program, Vinobranie  ELEUTHERIA PONTIKIS 160,00
182015 28.09.2015  program, Vinobranie  JM PROFI s.r.o. 200,00
1601092 01.10.2015  zapožičanie inventáru, Vinobranie REK FILM, s.r.o. 2697,60
9150568 01.10.2015  polygrafické služby BIND Print s.r.o. 799,20
263194 18.09.2015  ubytovanie, výlet AVALON HOTEL 4504,80
15027  19.10.2015  účtovné služby   acctassa, s.r.o.  250,00 
15028  19.10.2015  účtovné služby   acctassa, s.r.o.  250,00 
15029  19.10.2015  účtovné služby   acctassa, s.r.o.  250,00 
20150604  19.10.2015  kuriérske služby  B.K.S. Expres, s.r.o.  30,48 
9150645  22.10.2015  polygrafické služby  BIND Print s.r.o.  192,00 
15032  26.10.2015  účtovné služby   acctassa, s.r.o.  250,00 
15102417  26.10.2015  tovar, ďalší predaj  Pack Shop Bratislava  26,35 
201504706  26.10.2015  tovar, ďalší predaj  FLORASYSTEM  58,40 
20150673  09.11.2015 kuriérske služby   B.K.S. Expres, s.r.o.  28,78 
2015023  12.11.2015  tovar, ďalší predaj Nag s.r.o. 97,96 
9150691  12.11.2015  polygrafické služby BIND Print s.r.o.  778,80
153800  12.11.2015 kniha, ďalší predaj  Vydavateľstvo Matice Slove...  98,00
2015131  12.11.2015  grafické práce  LARSEN EVANS NEW MEDIA 1068,00
2015132  12.11.2015  grafické práce   LARSEN EVANS NEW MEDIA  780,00
160200001  20.11.2015  dobropis   REK FILM, s.r.o. -960,00
15034  26.11.2015  účtovnícke služby  acctassa, s.r.o.  250,00 
1050001324  07.12.2015 polygrafické služby  JUICE s.r.o.  1905,60 
2592015  07.12.2015 tovar, ďalší predaj  Azienda Agricola PAOLA ORS.  120,12 
392015  14.12.2015  grafické služby  Mgr. Art. Branislav Linek 300,00 
91550410  14.12.2015 polygrafické služby  BIND Print s.r.o.  84,00 
15036  17.12.2015  účtovné služby  acctassa, s.r.o.  250,00 
9150818  21.12.2015  polygrafické služby  BIND Print s.r.o.  72,00 
71551768 25.12.2015 doména ZOONER s.r.o.  115,20
432015 25.12.2015 grafcké práce Mgr. Art. Branislav Linek  35,00
20150814 25.12.2015 kuriérske služby B.K.S. Expres, s.r.o. 42,72
2015628 30.12.2015 kniha, provízia Plat4MBooks, s.r.o. 285,12