Kontaktujte nás: Sekretariát: 02/49 11 24 31
konateľ: Ing. Peter Semanco | medialne@raca.sk

Faktúry 2013:

A) ZVEREJŇOVANIE FAKTÚR, ktorých financie sú alokované na rozpočet mestskej časti Bratislava - Rača

Zverejnené

pod por.č.

Dátum Predmet fakturácie                                                                                Dodávateľ Suma

001 služby

08.01.13 hosting domény mediaraca.sk ZONER, s.r.o. 115,20 €

002 tlač

22.01.13 tlač Račiansky výber 1/2013 Slovenská Grafia 1418,20 €

003 tlač

22.01.13 polygrafické služby Area Print 37,92 €

004 tlač

06.02.13 polygrafické služby Area Print 158,40

005 tlač

06.02.13 tlač Račiansky výber 02/2013 Slovenská Grafia 1418,20€

006 tovar

06.02.13 TV držiak Ing. Vladimír Pasler 24,75€

007 účto

12.02.13 účtovníctvo BL Accounting 180,-€

008 služby

12.02.13 fotoslužby KEDYKAM, s.r.o. 134,20€

009 magazín

19.02.13 výroba a vysielanie: Račiansky magazín Viva Studio 1968,-€

010 zmluva

27.02.13 Zmluva o spolupráci č. 285/2012 konečné vyúčtovanie 2012 doplatok Mestská časť Bratislava - Rača 902,47€

011 magazín 

07.03.13 výroba a vysielanie: Račiansky magazín Viva Studio 1968,-€

012 účto

12.03.13 účtovníctvo BL Accounting 180,-€

013 tlač

14.03.13 tlač Račiansky výber 03/2013 Slovenská Grafia 1418,20

014 služby

19.03.13 fotoslužby C&S c.a.s.a. 60,-€

015 služby

04.04.13 fotoslužby C&S c.a.s.a. 60,- 

016 služby

09.04.13 reprezentačný stojan na prospekty JP know-how, s.r.o. 55,20

017 magazín

09.04.13 výroba a vysielanie: Račiansky magazín Viva Studio, s.r.o. 1461,60

018 účto

09.04.13 účtovníctvo BL Accounting 408,-

019 služby

09.04.13 vstupenky Račištorfský bál 2013 Mestská časť Bratislava - Rača 636,-

020 tlač

11.04.13 tlač Račiansky výber 04/2013 Slovenská Grafia 1418,20

021 služby

23.04.13 stolárske práce Július Černák 155,-

022 spotreba

24.04.13 obal DVD ŠEVT, a.s. 30,-

023 tlač

07.05.13 polygrafické služby Area Print, s.r.o. 45,-

024 tlač

07.05.13 polygrafické služby Area Print, s.r.o. 327,12

025 služby

07.05.13 administrácia webu Martin Křivan 440,-

026 inzercia

07.05.13 inzercia Presscentrum, s.r.o. 160,-

027 tovar

09.05.13 nákup tovaru Dušan Bukna 498,72

028 tlač

09.05.13 tlač Račiansky výber 05/2013 Slovenská Grafia, a.s. 2114,50

029 magazín

16.05.13 výroba a vysielanie: Račiansky magazín Viva Studio 1827,-

030 účto

16.05.13 účtovníctvo BL Accounting 180,-

031 tovar

16.05.13 tovar TOP PRINT plus, s.r.o. 148,56

 

       

033 tlač

04.06.13 tlač Račiansky výber 06/2013 Slovenská Grafia, a.s. 1418,20

034 služby

04.06.13 administrácia webu Martin Křivan 250,-

035 magazín

04.06.13 výroba a vysielanie: Račiansky magazín Viva Studio 1461,30

036 služby

04.06.13 pomocné a realizačné práce hody Martin Křivan 200,-

037 tovar

06.06.13 nákup registračnej pokladnice TRENAS, s.r.o. 297,54

038 účto

11.6.13 účtovníctvo BL Accounting, s.r.o. 180,-

039 tlač

11.06.13 polygrafické služby Area Print, s.r.o. 21,60

040 tlač

11.06.13 polygrafické služby Area Print, s.r.o. 1692,36

041 služby

18.06.13 fotoslužby C&S c.a.s.a. 140,-

042 služby

18.06.13 fotoslužby C&S c.a.s.a. 30,-

043 tovar

25.06.13 tovar Dušan Bukna 416,14 

044 tlač

25.06.13 polygrafické služby Area Print, s.r.o. 783,12€

045 tovar

04.07.13 tovar Top Print plus, s.r.o. 118,92€

046 účto

09.07.13 účtovníctvo BL Accounting, s.r.o. 180,-

047 služby

09.07.13 fotoslužby C&S c.a.s.a. 110,-

048 magazín

16.07.13 výroba a vysielanie: Račiansky magazín Viva Studio 1461,30

049 služby

16.07.13 administrácia webu Martin Křivan 250,-

050 tlač

16.07.13 tlač Račiansky výber 07+08/2013 Slovenská Grafia 1047,26

051 služby

30.07.13 kamerový systém SISLA tech, s.r.o. 5893,25

052 účto

13.08.13 účtovníctvo BL Accounting 180,-

053 služby

13.08.13 administrácia webu Martin Křivan 250,-

054 tlač

13.08.13 polygrafické služby Area Print, s.r.o. 61,20

055 tlač

14.08.13 polygrafické služby Area Print, s.r.o. 147,60

056 služby

15.08.13 kamerový systém SISLA tech, s.r.o. 1258,80

057 služby

27.08.13   služby C&S c.a.s.a. 15,-

058 tlač

03.09.13 polygrafické služby Area Print, s.r.o. 284,40

059 služby

03.09.13 služby Julius Černák

183,-

060 inzercia

04.09.13 inzercia enter design 60,- 

061 tlač

05.09.13 polygrafické služby Area Print, s.r.o. 346,20

062 účto

10.09.13 účtovníctvo BL Accounting 180,-

063 tlač

13.09.13 tlač Račiansky výber 09/2013 Slovenská Grafia 1743,50

064 tovar

17.09.13 tovar Dušan Bukna 516,-

065 tlač

17.09.13 polygrafické služby Area Print, s.r.o. 87,60

066 služby

17.09.13 administrácia webu Martin Křivan 250,-

067 služby

19.09.13 služby Monika Šimonovičová 31,-

068 inzercia

19.09.13 inzercia Presscentrum, s.r.o. 260,-

069 tovar

24.09.13 tovar Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o. 85,45

070 tovar

24.09.13 tovar Dušan Bukna 354,02

071 tovar

24.09.13 tovar Dušan Bukna 894,-

072 tlač

26.09.13  polygrafické služby  area print  4,80 

073 tlač

26.09.13  polygrafické služby  area print  141,60 

074 tlač

26.09.13 polygrafické služby area print 549,60

075 tovar

01.10.13 tovar Plat4M Books 4862,35

076 služby

02.10.13 administrácia webu Martin Křivan 250,-

077 tlač

03.10.13 tlač Račiansky výber 10/2013 Slovenská Grafia 807,26

078 služby

03.10.13 služby JP know-how 36,-

079 služby

03.10.13 služby JP know-how 120,-

080 služby

08.10.13 catering SOŠ hotelových služieb a obchodu 1228,-
081 tlač 08.10.13  tlač Račiansky výber 10/2013  Slovenská Grafia  1047,26 
082 účto 08.10.13 účtovníctvo BL Accounting 180,-
083 služby 08.10.13 služby Mestská časť Bratislava - Rača 1800,-
084 služby 09.10.13 služby Ing ľubomír Prekop C&S c.a.s.a. 90,-
085 magazín 10.10.13 výroba a vysielanie: Račiansky magazín Viva studio 1461,30
086 tovar 17.10.13 tovar Plat4M Books 809,70
087 tlač 23.10.13 polygrafické služby area print 91,20
088 tlač 05.11.13 polygrafické služby area print 43,20
089 tlač

07.11.13

tlač Račianskeho výberu 11/2013 Slovenská Grafia 1047,26
090 účto 07.11.13 účtovníctvo BL Accounting 180,-
091 služby 07.11.13 administrácia webu Martin Křivan 250,-
092 tovar 07.11.13 tovar Top Print Plus 142,56
093 tlač 12.11.13 polygrafické služby area print, s.r.o. 54,-
094 tovar 12.11.13 tovar IPsecure, s.r.o. 475,87
095 magazín 12.11.13 výroba a vysielanie: Račiansky magazín Viva Studio 1461,30
096 tlač 03.12.13 tlač Račianskeho výberu 12/2013 Slovenská Grafia 1047,26
097 tovar 03.12.13 tovar SPARKS, s.r.o. 59,22
098 tlač 05.12.13 polygrafické služby areaprint s.r.o. 842,40
099 magazín 10.12.13 výroba a vysielanie: Račiansky magazín Viva Studio 1461,30
100 účto 10.12.13 účtovníctvo BL Accounting 180,-
101 služby 10.12.13 administrácia webu Martin Křivan 250,-
102 tovar 12.12.13 tovar Nag s.r.o. 72,-
103 služby 17.12.13 služby Ing. Ľubomír Prekop 120,-
104 magazín 17.12.13 výroba a vysielanie: Račiansky magazín Viva Studio 2191,96
105 tovar 18.12.13 tovar SPARKS, s.r.o. 83,16
106 tovar 18.12.13 tovar SPARKS, s.r.o. 59,22
107 účto 31.12.13 účtovníctvo BL Accounting 180,-
108 tovar 31.12.13 tovar Top Print plus 232,80
109 tlač 31.12.13 polygrafické služby area print, s.r.o. 12,-
110 tlač 31.12.13 polygrafické služby area print, s.r.o. 62,40
111 tovar 31.12.13 tovar - vyúčtovanie Plat4M Books 777,63
112 služby 31.12.13 administrácia webu  Martin Křivan 250,- 
113 vyúčtovanie 31.12.13 vyúčtovanie zmluvy o spolupráci pri propagácii za rok 2013 Mestská časť Bratislava-Rača 514,23
114 vyúčtovanie 31.12.13 vyúčtovanie mediálnych služieb pre MČ za rok 2013 Media Rača 6675,76
115 služby 31.12.13 služby FLEX-IS, spol. s r.o. 2028,-
116 tlač 31.12.13 tlač NAVI GRAF 344,41
  Faktúry 2014     
 Faktúry 2015