Kontaktujte nás: Sekretariát: 02/49 11 24 31
konateľ: Ing. Peter Semanco | medialne@raca.sk

Partner programu

- možnosť výberu z programovej ponuky v rámci vybraných kultúrno - spoločenských podujatí organizovaných mestskou časťou

- možnosť výberu z ponúkaných predstavení Kina Rača


Každé podujatie organizované v Rači je charakteristické svojim jedinečným programom. Záujemcovia o prezentáciu svojej spoločnosti v súvislosti s programom formou uvedenia "tento program pre vás prináša spoločnosť ..." si môže vybrať z nasledujúcej ponuky:

 

  • Ponuka programu na Račištorfskom bále 
  • Ponuka programov počas Račianskych hodov 
  • Ponuka programov počas Račianskeho vinobrania 
  • Ponuka predstavení Kina Rača

 

 V prípade záujmu, kontaktujte prosím: 0905 418 507