Kontaktujte nás: Sekretariát: 02/49 11 24 31
konateľ: Ing. Peter Semanco | medialne@raca.sk

Rozpočet Media Rača, spol. s.r.o. pre rok 2012 

 

 čiastočná alkácia na prostriedky z rozpočtu MČ Bratislava - Rača, spol. s r.o. 

       Príjmová časť:  

 

 Σ (A+B) príjmov:  

112 300 €

   

A. Príjem z rozpočtu MČ na zabezpečenie médií (dotácia z rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Rača na médiá)

74 500 €

B. Odhadovaný príjem z vlastnej činnosti 

37 800 €

príjem za inzerciu v Televízii Rača:  2 400 €
príjem za inzerciu v Račianskom výbere:  6 840 €
príjem za sprostredkovanie prenájmu plôch:  2 880 €
príjem za partnerstvá k podujatiam   25 680 €

        Výdavková časť:  

 

 Σ (A+B)  Celkové výdavky: 

112 300 €

   

Výdavky na zabezp. Médií (viazané na rozpočet MČ Ba - Rača) 

74 500 €

Televízia   40 128 €
výroba relácie / TV Bratialava  19 680 €
redakcia  14 400 €
kameraman  6 048 €
Račiansky výber  31 484 €
tlač  20 249 €
grafik  6 072 €
fotoreportér  2 880 €
distribúcia  2 284 €
 Web  2 888 €
administrácia  2 888 €
   

B. Ostatné výdavky  spojené so zabezpečením nových služieb / odhadované: 

37 315 €

materiál, kanc. Potreby, PHM, poštovné, telefóny  5 760 €
nájomné, leasing, právne, účtovník  14 400 €
náklady spojené s reklamou a jej výrobou  4 800 €
odvody 34,95%, stravné  3 283 €
mzdové náklady asistent  8 640 €
banka, poplatky  432 €