Kontaktujte nás: Sekretariát: 02/49 11 24 31
konateľ: Ing. Peter Semanco | medialne@raca.sk

Finančný plán pre rok 2013

(čiastočná alkácia na prostriedky z rozpočtu MČ Bratislava - Rača, spol. s r.o.)  

       Príjmová časť:  

 

 Σ (A+B) príjmov:  

110 380 €

   

A. Príjem z rozpočtu MČ na zabezpečenie médií 

71 500 €

B. Odhadovaný príjem z vlastnej činnosti  (partnerstvá k podujatiam, inzercia v médiách, sprostredkovanie prenájmu reklamných plôch, 

38 880 €

       Výdavková časť:  

 

 Σ (A+B)  Celkové výdavky: 

110 380 €

 A. Výdavky na zabezpečenie médií MČ (financie viazané na rozpočet MČ Ba - Rača) 

71 500 €

Televízia   33 221 €
výroba relácie / TV Bratialava  5 412 €
redakcia  14 400 €
odvody (navýšenie / nový zákon od 2013) 5 184 €
kameraman  6 048 €
odvody (navýšenie / nový zákon od 2013) 2 177 €
Račiansky výber  35 529 €
tlač  20 249 €
grafik  6 072 €
odvody (navýšenie / nový zákon od 2013) 2 186 €
 fotoreportér  2 880 €
odvody (navýšenie / nový zákon od 2013) 1 037 €
distribúcia  2 284 €
odvody (navýšenie / nový zákon od 2013) 822 €
Web  2 749 €
administrácia  2 749 €
   

 B. Ostatné výdavky  spojené s chodom spoločnosti a zabezpečením vlastnej činnosti / odhadované: 

38 880 €

materiál, kanc. Potreby, PHM, poštovné, telefóny  7 558 €
služby - právne, účtovník  9 000 €
náklady spojené s reklamou a jej výrobou, vlastná činnosť 10 139 €
mzdové náklady administratívny pracovník 8 640 €
odvody 36% 3 110 €
banka, poplatky  432 €