Kontaktujte nás: Sekretariát: 02/49 11 24 31
konateľ: Ing. Peter Semanco | medialne@raca.sk

Rozpočet pre rok 2021

   Príjmová časť:                       

Σ (A+B) výnosov: 

50 380 €

A. Z rozpočtu MČ (zmluva)

21 980 €

 

B. Výnosy z vlastnej činnosti

28 400 €

   príjem za výrobu reklamy a vlastné činnosti 6 000 €
   príjem za inzerciu v Račianskom výbere 4 400 €
   príjem za sprostredkovanie prenájmu reklamných plôch (skrinky) 1 000 €
   príjem za partnerstvá k podujatiam (zmluva o spolupráci s MČ) 15 000 €
   príjem za predaj suvenírov 2000 €

 

    Výdavková časť:  

Σ (C+D)  Náklady:

45 880 €

C. Račiansky výber

21 980 €

   tlač 13 080 €
    zákon o odpadoch 79/2015  100 €
    mzdové náklady - fotoreportéri, odvody, daň 1500 €
    distribúcia RV do schránok

6 600 €

    spotrebný materiál

600 €

Vedenie samostatného transparentného účtu 100 €
   

D. Ostatné náklady nefinancované z rozpočtu MČ

23 900 €

  mzdové náklady - príležitostné pomoc. práce k podujatiam a reklamám 500 €
  spotrebný materiál, poštovné 100 €

  spracovanie účtovnej a mzdovej agendy 12x 250,00 € a ročná uzávierka

3 500 €
  ostatné poplatky (poplatky banke) 200 €
  výroba reklamy, vlastné činnosti 4 600 €

  zmluva o reklamnej spolupráci s MČ - bál, hody, vinobranie, rekl. partn.

14 000 €

  výroba suvenírov, tlač kníh, tlač kalendárov na ďalší predaj ...

1 000 €